Loading...
TySo2018-06-13T18:54:57+00:00

Seuraa meitä Facebookissa

TySo™ – Työyhteisösovittelua kokemuksella ja laadukkaasti!

TySo tarjoaa ammattimaista työyhteisösovittelua: aidosti vaihtoehtoisen tavan ja työkalun työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen. Työyhteisösovittelussa puututaan vallitsevaan ristiriitaan eli konfliktiin, palautetaan työrauha, parannetaan työilmapiiriä ja lisätään sovittelun osapuolten vuorovaikutustaitoja.

Parhaimmillaan sovitteluprosessi tuottaa oppimiskokemuksen, jonka ansiosta osapuolet eivät palaa entisiin vuorovaikutussuhteisiin, vaan oppivat uusia näkökulmia ja tapoja toimia. Sovitteluprosessissa työyhteisösovittelija avustaa konfliktin osapuolia löytämään kaikkia tyydyttävän ratkaisun, johon kaikki osapuolet haluavat sitoutua. Löytynyt ratkaisu kirjataan, allekirjoitetaan ja sitä myös seurataan.

Ristiriitatilanteita voivat olla esimerkiksi:

 • epäasiallinen johtaminen
 • epäasiallinen käyttäytyminen
 • huutaminen, haukkuminen, nimittely
 • häirintä
 • kiusaaminen
 • puhumattomuus
 • tulehtuneet suhteet kahden/useamman työntekijän välillä
 • työyksikön yhteistyöongelmat

Nyt on aika tarttua rohkeasti näihin haasteellisiin tilanteisiin ja antaa sovinnolle mahdollisuus!

Ammattitaitoiset, kokeneet ja alan syvällisen koulutuksen saaneet sovittelijamme auttavat saamaan toivottamaltakin vaikuttavat tilanteet ratkaistuiksi kaikkia osapuolia tyydyttävästi.

TySo™  on rekisteröity tuotemerkki, joka tulee sanoista työyhteisö ja sovittelu.

Toimimme koko Suomen alueella.

TySo™ – Työyhteisösovittelua kokemuksella ja laadukkaasti!

TySo tarjoaa ammattimaista työyhteisösovittelua: aidosti vaihtoehtoisen tavan ja työkalun työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen. Työyhteisösovittelussa puututaan vallitsevaan ristiriitaan eli konfliktiin, palautetaan työrauha, parannetaan työilmapiiriä ja lisätään sovittelun osapuolten vuorovaikutustaitoja.

Parhaimmillaan sovitteluprosessi tuottaa oppimiskokemuksen, jonka ansiosta osapuolet eivät palaa entisiin vuorovaikutussuhteisiin, vaan oppivat uusia näkökulmia ja tapoja toimia. Sovitteluprosessissa työyhteisösovittelija avustaa konfliktin osapuolia löytämään kaikkia tyydyttävän ratkaisun, johon kaikki osapuolet haluavat sitoutua. Löytynyt ratkaisu kirjataan, allekirjoitetaan ja sitä myös seurataan.

Ristiriitatilanteita voivat olla esimerkiksi:

 • epäasiallinen johtaminen
 • epäasiallinen käyttäytyminen
 • huutaminen, haukkuminen, nimittely
 • häirintä
 • kiusaaminen
 • puhumattomuus
 • tulehtuneet suhteet kahden/useamman työntekijän välillä
 • työyksikön yhteistyöongelmat

Nyt on aika tarttua rohkeasti näihin haasteellisiin tilanteisiin ja antaa sovinnolle mahdollisuus!

Ammattitaitoiset, kokeneet ja alan syvällisen koulutuksen saaneet sovittelijamme auttavat saamaan toivottamaltakin vaikuttavat tilanteet ratkaistuiksi kaikkia osapuolia tyydyttävästi.

TySo™  on rekisteröity tuotemerkki, joka tulee sanoista työyhteisö ja sovittelu.

Seuraa meitä Facebookissa