Loading...
Me2018-12-21T12:24:55+00:00

Me toimimme työyhteisöissä luotettavina, laadukkaina, puolueettomina sovittelijoina. Meidän tehtävänämme on huolehtia että jokaisen arvokas ja ainutlaatuinen näkökulma tulee kuulluksi. TySo™ -sovittelijoina lupaamme työskennellä eettisesti, vastuullisesti ja kunnioittavasti. Tehtävänämme on huolehtia prosessin etenemisestä ja kunnioittavan vuoropuhelun toteutumisesta. Näistä haluamme kantaa oman vastuumme käsitellessämme työyhteisönne haastavaa, konfliktoitunutta tilannetta.

Harri Väisänen

On huikeata nähdä mitä ihmisille ja heidän välisille suhteille tapahtuu sovittelun myötä. Jaksan yhä uudestaan ja uudestaan innostua toivottamalta näyttävien tilanteiden muuttumisesta toiveikkuuden tilaan. Toiveikkuuteen, joka on vaatinut yhteisen ahdistumisen sovitteluprosessin aikana. Toiveikkuuteen, joka on ollut koetuksella yksilötapaamisissa. Toiveikkuuteen, joka on yhdessä löydetty kun on yhteistapaamisessa annettu kohtaamiselle, kuuntelemiselle ja korjaamiselle mahdollisuus. Minulle sovittelu on ennen kaikkea mahdollisuuden antamista. Mahdollisuuden, joka voi tulla vain toisen näkökulman ymmärtämisen kautta. Jokaisella meistä on arvokas ja ainutlaatuinen näkökulma, joka on tultava kuuluksi jotta vääriä tulkintoja voidaan oikaista ja korjata. Tiedän että sovittelu antaa mahdollisuuden. Lisää Harrista.

Harri Väisänen
Johtaja
Senior TySo™ -sovittelija
040 721 7780
harri@tyso.fi

Ulla Sara-aho

On normaalia, että tulkitsemme toisinaan väärin toisiamme ja pahoitamme mielemme. Sovitteluprosessissa kaikki osapuolet kutsutaan tarkastelemaan tapahtunutta ja tutkimaan omia tunteitaan ja tarpeitaan. Omien ajatusten, tunteiden ja tarpeiden tutkiminen on haasteellista, mutta välttämätöntä, silloin kun halutaan saada aikaan kestäviä ratkaisuja ja kestävää kehitystä.

Syvällinen oppiminen tekee joskus kipeää. Sovittelijana rohkaisen ja tuen osapuolia ja kannustan omien tarpeiden tutkimiseen. Ihmisen käyttäytyminen perustuu aina tarpeisiin, joita hänellä on. Siksi tarpeiden tutkiminen on tarkoituksenmukaista, erityisesti konfliktitilanteessa. Sovitteluprosessissa tähän tarjoutuu mahdollisuus. Toisinaan sovitteluprosessin aikana tehdyt oivallukset itsestä ja siitä johtuvat muutokset käyttäytymisessä ulottuvat paljon laajemmallekin kuin vain käsiteltävään konfliktiin ja työyhteisöön.

Konfliktissa jokaisen osapuolen näkökulma on arvokas. Sovitteluprosessissa osapuolet kutsutaan jakamaan muiden kanssa oma kokemus. Kuuntelemisen ja aidon dialogin kautta työyhteisöön synnytetään yhteistä ymmärrystä, joka puolestaan tekee mahdolliseksi yhteisten ratkaisujen etsimisen ja niihin sitoutumisen. Lisää Ullasta.

Ulla Sara-aho
Johtaja
Senior TySo™ -sovittelija
040 7295273
ulla@tyso.fi

Sari Tjeder

Minulle sovittelu merkitsee ennen kaikkea osallistavaa konfliktinratkaisua, ratkaisukeskeisyyttä ja oppimista. Sovittelu antaa työyhteisölle mahdollisuuden oppia ratkaisemaan ristiriitatilanteita jatkossa itse. Jokainen konfliktiin osallinen on aktiivinen vastuun kantaja ja ongelmien korjaaja. Työyhteisössovittelun avulla erilaisuuden hyväksyminen helpottuu, työhyvinvointi kohenee ja pystytään keskittymään perustehtävään paremmin. Lisää Sarista.

Sari Tjeder
TySo™ -sovittelija
045 – 260 1000
sari@tyso.fi

Johanna Agopov

Minulle sovittelu tarkoittaa toimivaa työkalua, jossa itse prosessi sekä sovittelijan ratkaisukeskeinen työskentelytapa auttavat osapuolia käsittelemään ja päästämään irti katkeruutta ja pahaa oloa aiheuttavasta konfliktista. Työnantajalle se tarjoaa toimivan työkalun ratkoa haastaviakin ristiriitoja työyhteisöissä. Sovittelulla saavutetaan usein kaivattua helpotusta ja ymmärrystä tilanteesta, joka motivoi ja opettaa rakentamaan parempaa yhteistyötä jatkossa. Minulle merkityksellisintä sovittelussa on, että osapuolet tulevat kuulluksi ja motivoituvat etsimään heidän näköistä ratkaisua tilanteen korjaamiseksi.

Johanna Agopov
TySo™ -sovittelija
045 – 260 1000
johanna@tyso.fi

Leena Koivu

Parasta, mitä työyhteisössä voidaan toisilleen ja yritykselle antaa, on hyvän yhteistyön mahdollisuus. Sovittelu on kaikkia arvostavin, tasa-arvoisin ja oikeudenmukaisin työkalu, jolla yhteistyö voidaan ongelmatilanteissa saada aikaan. Sovittelu osoittaa erilaisuuden vahvuuden ja antaa sille tilaisuuden. Missioni on sopu ihmisten välillä ja teen intohimoisesti työtä sen eteen. Sovittelu antaa mahdollisuuden tuolle missiolle toteutua. Lisää Leenasta.

Leena Koivu
TySo™ -sovittelija
040 760 5112
leena@tyso.fi

Hanna Vuorinen

Ihmisten kesken kaikki on mahdollista. Konfliktin syiksi mielletään usein käytännölliset ja tekniset ongelmat. Sovittelu tähtää vuorovaikutuksen parantamiseen, ja siksi keskitymme konfliktin todellisiin syihin; tarpeisiin, tunteisiin ja tulkintoihin. Kun osapuolten arvostus itseään ja toisia kohtaan kasvaa ja aito vuorovaikutus mahdollistuu sovitteluprosessin myötä, on harvoin enää tarvetta käydä läpi käytännön asioita sovittelijan ohjaamana. Ihmisten kesken kaikki on mahdollista.

Hanna Vuorinen
TySo™ -sovittelija
050 3457027
hanna@tyso.fi