Loading...
Miten2017-08-30T20:25:39+00:00

Miten työyhteisösovittelu toteutetaan?

Suomen sovittelufoorumi ry määrittelee työyhteisösovittelun näin (2007):

”Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.”

– Suomen sovittelufoorumi 2007

 

TySo™ työyhteisösovittelu

TySo™ prosessi kunnioittaa restoratiivisuuden arvoja:

 • Osallisuus
 • Vastuunotto
 • Kunnioittava vuoropuhelu
 • Tunteiden käsittely
 • Yhteisöllisyys
 • Ongelmien korjaaminen
 • Kaikki voittavat (win-win) –ratkaisut

 

TySo™  toteuttaa selkeätä tutkittua prosessia:

 1. aloitteen sovittelusta voi tehdä työnantaja, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai ristiriitatilanteen osapuoli
 2. päätös sovittelijan käytöstä tehdään yrityksessä/organisaatiossa
 3. sovittelija informoi työyhteisöä menetelmästä
 4. sovittelija tapaa yksilötapaamisissa konfliktin osapuolet (keskustelut ovat luottamuksellisia)
 5. yhteistapaamisessa osapuolet kohtaavat, jokainen saa tuoda näkemyksensä esiin ja sovittelijan saattelemana edetään kohti konfliktin ratkaisua
 6. ratkaisu kirjataan ja sopimus allekirjoitetaan
 7. seurantajaksolla tuetaan sopimuksen toteutumista

 

TySo™ -sovittelijan rooli

Koulutettu, kokenut sovittelija ohjaa osapuolia itse ratkaisemaan konfliktin. Jokainen konfliktin osapuoli on oman tilanteensa asiantuntija ja siksi osapuolet yhdessä ovat myös konfliktin parhaita ratkaisijoita. Sovittelijan tehtävänä on ohjata konfliktin osapuolia kuulemaan toisiaan ja saatella kohti yhteistä ratkaisua.