TySo™ – Työyhteisösovittelua, koulutusta ja valmennusta kokemuksella ja laadukkaasti!

Olemme luoneet työyhteisösovittelun ympärille TySo™-tuoteperheen. Tuotteemme on luotu vastaamaan asiakkaidemme tarpeeseen silloin, kun vuorovaikutuksessa on säröjä. Laadukkaan työyhteisösovittelun rinnalla ja lisäksi tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia, jotka antavat keinoja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin jo ennen kuin tilanteet kärjistyvät ammattilaisen apua vaativiksi konflikteiksi. Olemme kehittäneet myös valmennuksia, jotka sopivat sovittelun jälkeisen muutoksen tueksi.

Työyhteisösovittelu – työkalu ristiriitojen ratkaisemiseen työyhteisössä

Me tysolaiset haluamme turvata toimivan vuorovaikutuksen työyhteisön kaikissa tilanteissa! Työyhteisösovittelu tarjoaa aidosti vaihtoehtoisen tavan ja työkalun työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen. Työyhteisösovittelussa puututaan vallitsevaan ristiriitaan eli konfliktiin, palautetaan työrauha, parannetaan työilmapiiriä ja lisätään sovittelun osapuolten vuorovaikutustaitoja. Työyhteisösovittelu on nykyaikainen, tutkittu ja toimiva menetelmä, jolla voidaan hallita työyhteisöjen ristiriitoja. Niissä voi olla osallisina kaksi ihmistä, tiimi, suurempi ryhmä tai jopa kokonainen työyhteisö.

Työyhteisösovittelu – ristiriitatilanteita voivat olla esimerkiksi:

 • epäasiallinen johtaminen
 • epäasiallinen käyttäytyminen
 • huutaminen, haukkuminen, nimittely
 • häirintä
 • kiusaaminen
 • puhumattomuus
 • tulehtuneet suhteet kahden/useamman työntekijän välillä
 • työyksikön yhteistyöongelmat

Olemme seitsemän työyhteisösovittelijan asiantuntijayhteisö, joka on erikoistunut haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaan. Kokemuksemme ja alan syvällisen koulutuksen saaneina mahdollistamme sen, että toivottamaltakin vaikuttavat tilanteet saadaan ratkaistuiksi kaikkia osapuolia kunnioittavasti ja tyydyttävästi. Tulemme sinne, minne asiakas meidät kutsuu. Tutustu tiimiin!

TySon monipuolinen yhteistyöverkosto kattaa laaja-alaista ammatillista osaamista mm.

  • työyhteisösovittelusta
  • koulutuksista ja valmennuksista
  • työnohjauksesta
  • työlainsäädännöstä

Nyt on aika tarttua rohkeasti vuorovaikutuksen haasteisiin ja antaa sovinnolle mahdollisuus! Tapaamiset ovat mahdollisia myös etäyhteydellä.

Ota yhteyttä ja keskustellaan tilanteestanne.

Harri Väisänen puh. 040 721 7780 tai tyso@tyso.fi

TySo™  on rekisteröity tuotemerkki, joka tulee sanoista työyhteisö ja sovittelu.

Seuraa meitä Facebookissa