Miten sovitteluprosessi etenee?

Posted on Työyhteisösovittelu

TySon toteuttama sovitteluprosessi on selkeä, tutkittu ja suunnitelmallinen. Prosessia noudattamalla on löydetty vaikeisiinkin konflikteihin ratkaisut ja muutettu työyhteisön ilmapiiriä ja vuorovaikutusta pysyvästi paremmaksi. Miten sovitteluprosessi sitten käytännössä etenee ja miten yhteiseen ratkaisuun päädytään? Asiaa selventääksemme käymme tässä kirjoituksessa TySon sovitteluprosessin läpi askel askeleelta. Sovitteluprosessi etenee suunnitelmallisesti Kun työyhteisössä huomataan kytevän konflikti, aloitteen sovittelusta voi tehdä […]

Read more >