Konfliktit työpaikalla – kuinka ennaltaehkäiset niiden syntymisen?

Posted on Työyhteisösovittelu

Konflikteja syntyy ihmisten kohdatessa säännöllisesti, joten ristiriitoja työyhteisöissäkään ei voi välttää. Niiden huomaaminen ja käsittely ajoissa vaikuttaa kuitenkin paljon siihen, kuinka suuriksi ne ehtivät kasvamaan. Pitkittyneet konfliktit työpaikalla muun muassa rasittavat työyhteisön hyvinvointia ja laskevat yrityksen tuottavuutta. Siksi konfliktien aktiivinen ennaltaehkäisy on tärkeää olla osa koko työyhteisön toimintaa, jotta voidaan säästää sekä työyhteisön voimavaroja että […]

Read more >