Konflikti ohi – mitä sovittelun jälkeen tapahtuu?

Posted on Työyhteisösovittelu

Sovitteluprosessin aikana sovittelija tukee työyhteisöä vuorovaikutuksessa niin, että työyhteisö pystyy löytämään ratkaisuja ongelmiin, joita konflikti on tuonut mukanaan. Sovittelija tukee työyhteisöä myös hankalasta tilanteesta eteenpäin kulkemiseen. Yhteisessä sovitteluistunnossa työyhteisöllä on mahdollisuus keskustella niistä uusista toimintamalleista, jotka auttavat toimimaan hyvässä hengessä. Yhdessä voidaan myös tehdä kirjallinen sopimus näistä asioista. Jatkossa yhteinen sopimus muistuttaa siitä, mikä työyhteisössä tuntuu […]

Read more >