Roolit ja vastuut sovittelussa

Posted on Yleinen

”Olen sovitteluprosessin toimeksiantaja, ja mulla on oikeus tietää, mitä keskusteluissa käy ilmi.” Niinkö? Sovittelijan rooli on olla tasapuolinen ja luottamuksen arvoinen Yksi keskeisimpiä tekijöitä sovitteluprosessin onnistumisen kannalta on ulkopuolisen, puolueettoman ja neutraalin sovittelijan osaaminen. Tästähän syystä sovittelijaa työyhteisöihin pyydetään. Meidän roolimme on selkeä: palkkaluokasta, tittelistä tai muista hierarkkisista tekijöistä riippumatta sovittelija kohtelee kaikkia osapuolia tasa-arvoisesti. […]

Read more >