Huono työilmapiiri – onko mitään tehtävissä?

Posted on Yleinen

Työpaikan ilmapiiri on tekijä, joka vaikuttaa vääjäämättä yrityksen tulokseen tehokkuuden, motivaation, koetun terveyden, sairauspoissaolojen määrän sekä monen muun yksittäisen tekijän summana. Mistä sitten tunnistaa hyvän ilmapiirin ja miten se luodaan? Tuttavani työskentelee raksalla. Hän kertoi, miten työmaalla oli aivan loistava vastaava mestari, joka luotti kirvesmiehiinsä, mahdollisti toiveiden mukaiset välineet ja aikataulut ja kohteli työntekijöitä reilusti […]

Read more >

Mitä tehdä, kun töissä menee lego nenään?

Posted on Yleinen

Miltä se tuntuu? Ensimmäinen ajatus: kuinka tuo ihminen voi sanoa/tehdä jotain noin kamalaa, typerää tai väärää. Minussa nousee häpeä, viha, ärsyyntyminen, suru ja loukkaantuminen tai ehkä jotain noiden kaikkien väliltä. Tunteiden syvyys riippuu legon koosta ja siitä oman aikaisemman kokemuksen suuruudesta, jonka muiston tuo lego herätti. Kyse on omasta opitusta oikeudentajusta, omista opituista käyttäytymissäännöistä, ja […]

Read more >

Konflikti ohi – mitä sovittelun jälkeen tapahtuu?

Posted on Työyhteisösovittelu

Sovitteluprosessin aikana sovittelija tukee työyhteisöä vuorovaikutuksessa niin, että työyhteisö pystyy löytämään ratkaisuja ongelmiin, joita konflikti on tuonut mukanaan. Sovittelija tukee työyhteisöä myös hankalasta tilanteesta eteenpäin kulkemiseen. Yhteisessä sovitteluistunnossa työyhteisöllä on mahdollisuus keskustella niistä uusista toimintamalleista, jotka auttavat toimimaan hyvässä hengessä. Yhdessä voidaan myös tehdä kirjallinen sopimus näistä asioista. Jatkossa yhteinen sopimus muistuttaa siitä, mikä työyhteisössä tuntuu […]

Read more >

Väärinkäsitys voi johtaa kiusaamiseen – näin minä sen koin

Posted on Yleinen

Kiusaamistilanteet työpaikoilla voivat johtua myös väärinkäsityksistä. Toinen työntekijä on esimerkiksi tulkinnut työkaverinsa tahattomaksi tarkoitetun kommentin itseään loukkaavaksi, ja kokee siksi tulleensa kiusatuksi tai alkaa vastaavasti kiusata kommentin esittänyttä kollegaa. Tällaiset väärinkäsitykset on hyvä selvittää heti alkuunsa, etteivät ne paisu isommiksi konflikteiksi. Alla on erään työntekijän esimerkki siitä, millaiseen tilanteeseen väärinkäsitys voi työpaikalla johtaa. “Aamulla työpaikkani […]

Read more >
Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen – mitä se on ja miten siihen tulee reagoida?

Posted on Yleinen

Työterveyslaitoksen mukaan yli 100 000 suomalaista palkansaajaa kokee päivittäin kiusaamista työpaikoillaan. Mutta mitä työpaikkakiusaaminen käytännössä tarkoittaa ja miten siihen tulee puuttua? Työpaikkakiusaamisesta syntyy koko työyhteisön ongelma Kiusaamiselta voi tuntua toiminta, joka ylittää joko omat toiminnan rajat tai sosiaalisesti hyväksytyt toiminnan rajat. Sitä voi olla henkinen väkivalta, kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen kohtelu (huutaminen, pelottelu, ei-mukaan ottaminen jne.). […]

Read more >
Kiusaaminen työpaikalla

Kiusaaminen työpaikalla – näin minä sen koin

Posted on Yleinen

Kiusaaminen työpaikalla on Suomessa valitettavasti varsin yleistä: siitä kärsii yli 100 000 palkansaajaa. Työpaikkakiusaaminen voi olla esimerkiksi ilkeiden kommenttien laukomista, ulkopuolelle jättämistä tai joidenkin työntekijöiden suosimista. Halusimme antaa työpaikkakiusaamisesta konkreettisen esimerkin, joten pyysimme erästä työntekijää kertomaan oman tarinansa omin sanoin, niin kuin hän tilanteensa koki. Kiusaaminen työpaikalla ilmenee sanoin ja teoin ”Minulla oli töissä tänään tavallisen […]

Read more >

Työnä työyhteisösovittelu – millainen on sovittelijan työpäivä?

Posted on Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on prosessi, jossa työyhteisössä esiintyvän konfliktin osapuolet etsivät siihen ratkaisua sovittelijan avulla. Mutta millainen on sovittelijan työpäivä? Lue alta esimerkki TySon sovittelija Sari Tjederin päivästä. Työyhteisösovittelu tuo kaikki saman pöydän ääreen Tunnelma oli käsin kosketeltavan jännittynyt ja odottava. Kahdeksan työyhteisön jäsentä ja minä – sovittelija – istuimme piirissä. Oli alkamassa sovitteluprosessin yhteistapaaminen. Työyhteisön pitkään […]

Read more >

Muuttuva työelämä muuttaa myös vuorovaikutussuhteita

Posted on Yleinen

Kun työelämä muuttuu, toimivista vuorovaikutussuhteista tulee entistä tärkeämpiä. Muutos edellyttää panostusta työyhteisön viestinnän toimivuuteen sekä työnantajan että työntekijän puolelta. Jotta organisaatiot ja työntekijät toimivat onnistuneesti muutoksessa, on ymmärrettävästi viestivä työyhteisö tärkeässä asemassa. Monipuolisempi työelämä ja jatkuvaa oppimista Työelämän muutos ei tarkoita sitä, että vanha tapa korvattaisiin yhdellä uudella. Työn tekeminen saa uusia tapoja digitalisaation myötä, […]

Read more >

Työyhteisön hyvinvointi – miten luodaan hyvinvoiva työyhteisö?

Posted on Yleinen

Vietämme suuren osan päivästämme töissä. Oma työyhteisö on valtava osa elämää, joten myös sen hyvinvoinnista täytyy pitää huolta. Työyhteisön hyvinvointi on aina sekä esimiesten että työntekijöiden vastuulla. Hyvinvoiva työyhteisö on kaikkien etu. Työhyvinvointi vaikuttaa työntekijöiden tyytyväisyyteen ja viihtyvyyteen töissä, mikä heijastuu esimerkiksi yrityksen tuottavuuteen, voittoihin ja sairauspoissaoloihin. Työntekijät ovat jokaisen yrityksen perusta, ja menestyvä yritys […]

Read more >

Mistä on työyhteisösovittelija tehty?

Posted on Yleinen

Työyhteisösovittelija kohtaa työssään sekä vaikeita tilanteita että mielettömän palkitsevia hetkiä. Emme tee työtä siksi, että pitäisimme konfliktitilanteista. Olemme sovittelijoita, koska tiedämme, että sovittelulla voidaan ratkaista toivottamiltakin vaikuttavia sekä pitkään jatkuneita konfliktitilanteita. Sovittelulla voidaan auttaa ihmisiä taas viihtymään työssään ja työtovereidensa parissa, ja haluamme olla mukana mahdollistamassa tätä. Työyhteisösovittelijaksi kuljetaan monia eri teitä Työyhteisösovittelijoita tulee erilaisista […]

Read more >