Korona ei tartu katseesta

Posted on Yleinen

Yhteys toisiin ihmisiin on yleisinhimillinen perustarve, jota koronakaan ei päihitä. Normaaliolojen keinot eivät ole nyt poikkeusoloissa sallittuja tai suositeltavia. Onneksi me ihmiset olemme luovia ja kekseliäitä ja koska yhteyden tarve toisiin on niin vahva, keksimme kyllä keinoja. Siihen voi luottaa. Itse olen kuluneen parin viikon poikkeusoloaikana tehnyt tekoja, joita en ole koskaan aiemmin näin tietoisesti […]

Read more >

Työnohjausta työyhteisösovittelijoille

Posted on Yleinen

Sovittelun käyttö työyhteisökonflikteissa on yleistynyt viime vuosien aikana ja yleistyy edelleen. Työyhteisösovittelijoita koulutetaan ja tietoisuus sovittelusta työelämäkonfliktien hallinnassa lisääntyy ja syvenee. Hyvä niin, sillä parhaiten konfliktit ratkaistaan siellä, missä ne ovat kehkeytyneet ja niin, että osapuolet itse käyvät dialogiin koulutetun työyhteisösovittelijan avulla. Työyhteisösovittelijan työ on haastavaa Työyhteisösovittelu on erittäin vaativaa ohjaustyötä: läsnäoloa, dialogiin asettumista, ihmisten […]

Read more >

Työyhteisösovittelu – mitä se on opettanut

Posted on Yleinen

Työyhteisösovittelu aloitetaan useimmiten sen tähden, että ihmiset ovat olleet asioista eri mieltä, loukkaantuneet toisen sanomasta mielipiteestä tai siitä, ettei heidän mielipidettään ole kuunneltu. Pienistä asioista on lähtenyt eskaloitumaan iso riita, konflikti, jota ei enää omin voimin saatu ratkaistua. Mielipiteet ovat erilaisia ja ne synnyttävät tunteita. Tunteet voimistuvat, kun puolustetaan omia ”oikeita” mielipiteitä tai vastustetaan toisen […]

Read more >

”Koen, että minua kiusataan.” Entä jos olisi soviteltu?

Posted on Yleinen

”Huutaminen, epäselvät ja epäasialliset tehtävänannot, työnteon vaikeuttaminen, puhumattomuus, huomiotta jättäminen, kommunikaation lakkaaminen… Työntekijä on henkisesti ja sosiaalisesti kuormittunut X:n menettelystä johtuen.” Kyseessä voisi olla kuvaus tyypillisestä työyhteisösovittelussa käsiteltävästä häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta, arkikielellä kiusaamisesta. Mutta ei, kyseessä on ote hovioikeuden tuomiosta työturvallisuusrikosasiassa. Työnantajan velvollisuuden laiminlyöminen Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva velvollisuus puuttua häirintään, sitä havaittuaan […]

Read more >

Työyhteisösovittelu EI ole järeä menettely työrauhan ja työtehon tavoittelussa

Posted on Yleinen

Työyhteisösovittelijana olen usein kuullut sanottavan, että kannattaako meidän vielä ottaa niin järeää työkalua kuin sovittelu tämän vuorovaikutuksen hankaluuden tai riidan takia. Yritämme ensin keveämmillä keinoilla. Nämä keveämmät keinot, mitä ne sitten ovatkin, saattavat tulla kalliimmaksi ja vahingollisiksi menettelyiksi silloin, kun työyhteisössä on jännitettä. Työyhteisösovittelun vaatima aika ja tapa Raskaalta sovittelu tuntuu varmasti siksi, että se […]

Read more >

Tunteet töissä – tarina yhdestä tunteikkaasta tiimipalaverista

Posted on Yleinen

Asialista herätti tunnekuohun Tiimipalaveri oli alkamassa ja esityslistassa kolmantena kohtana oli ”Asiakasprosessi – aikataulu ja vastuuhenkilöt”. Luettuani tuon kohdan sisälläni räjähti. Miksi ihmeessä tätä projektia taas ollaan jauhamassa? En voinut kerta kaikkiaan ymmärtää asiaa ja turhautuminen tai joku sen tapainen alkoi kihelmöimään vatsassani ilkeästi. Tunnemyrsky raivosi Uusi esimiehemme veti kokousta innokkaasti. Hän kertoi, että ollaan […]

Read more >

Roolit ja vastuut sovittelussa

Posted on Yleinen

”Olen sovitteluprosessin toimeksiantaja, ja mulla on oikeus tietää, mitä keskusteluissa käy ilmi.” Niinkö? Sovittelijan rooli on olla tasapuolinen ja luottamuksen arvoinen Yksi keskeisimpiä tekijöitä sovitteluprosessin onnistumisen kannalta on ulkopuolisen, puolueettoman ja neutraalin sovittelijan osaaminen. Tästähän syystä sovittelijaa työyhteisöihin pyydetään. Meidän roolimme on selkeä: palkkaluokasta, tittelistä tai muista hierarkkisista tekijöistä riippumatta sovittelija kohtelee kaikkia osapuolia tasa-arvoisesti. […]

Read more >

Työyhteisökonfliktin lyhyt anatomia

Posted on Yleinen

Konfliktit kuuluvat ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja ovat osa päätöksenteko- ja ongelmanratkaisuprosessia. Parhaimmillaan ja oikein käsiteltynä konfliktilla on uutta synnyttävä ja vuorovaikutusta parantava vaikutus. Konfliktia käsiteltäessä on mahdollisuus oppia kuuntelemaan, kuulemaan ja ymmärtämään toisten mielipiteitä. Konflikti syntyy, kun osapuolet havaitsevat intressiensä olevan ristiriidassa toisen osapuolen kanssa. Konfliktin oikea käsittely auttaa osallisia oppimaan, miten ristiriitatilanteita tulisi seuraavalla […]

Read more >

Miten töissä voi kohdella toista silloinkin, kun hänen käyttäytymisensä ottaa päähän?

Posted on Yleinen

Konfliktin henki Meillä ihmisillä on tapana suuttuessa, loukkaantuessa ja pettymyksessä syyllistää toista ihmistä tapahtuneesta. Itse koemme olevamme syyttömiä uhreja tai oikeassa olevia viattomia tai sitten vain marttyyreja, koska toinen ei ymmärrä tarkoitustamme. Joskus taas otamme kaikki syyt omalle kontolle näkemättä toisen vaikutusta. Käymme mielessämme jonkinlaista oikeutta siitä, kuka on syyllinen ja ketä tai keitä pitää […]

Read more >

Työyhteisösovittelu on prosessi

Posted on Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on konfliktinratkaisuprosessi, jonka päämääränä on luottamuksen aikaansaaminen työyhteisön jäsenten välille, jotta rikki mennyttä yhteyttä päästään rakentamaan työyhteisössä. Tähän prosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet: Toimeksianto Info osallistujille Yksilökeskustelut Yhteinen keskustelu – yhteisöllinen sovittelutilaisuus Tiedottaminen niille, joille on tarpeellista tiedottaa Seuranta Toimeksianto Työnantajayhteisö toimii sovittelun maksajana ja on siksi toimeksiantajan roolissa. Vaikka työnantaja maksaa sovittelun, se ei […]

Read more >