Työyhteisösovittelu on prosessi

Työyhteisösovittelu on konfliktinratkaisuprosessi, jonka päämääränä on luottamuksen aikaansaaminen työyhteisön jäsenten välille, jotta rikki mennyttä yhteyttä päästään rakentamaan työyhteisössä. Tähän prosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet: Toimeksianto Info osallistujille Yksilökeskustelut Yhteinen keskustelu – yhteisöllinen sovittelutilaisuus Tiedottaminen niille, joille on tarpeellista tiedottaa Seuranta Toimeksianto [...]

2019-02-21T10:25:17+02:0021.02.2019|

Konflikti ohi – mitä sovittelun jälkeen tapahtuu?

Sovitteluprosessin aikana sovittelija tukee työyhteisöä vuorovaikutuksessa niin, että työyhteisö pystyy löytämään ratkaisuja ongelmiin, joita konflikti on tuonut mukanaan. Sovittelija tukee työyhteisöä myös hankalasta tilanteesta eteenpäin kulkemiseen. Yhteisessä sovitteluistunnossa työyhteisöllä on mahdollisuus keskustella niistä uusista toimintamalleista, jotka auttavat toimimaan hyvässä hengessä. Yhdessä [...]

2018-11-13T13:16:40+02:0013.11.2018|

Työnä työyhteisösovittelu – millainen on sovittelijan työpäivä?

Työyhteisösovittelu on prosessi, jossa työyhteisössä esiintyvän konfliktin osapuolet etsivät siihen ratkaisua sovittelijan avulla. Mutta millainen on sovittelijan työpäivä? Lue alta esimerkki TySon sovittelija Sari Tjederin päivästä. Työyhteisösovittelu tuo kaikki saman pöydän ääreen Tunnelma oli käsin kosketeltavan jännittynyt ja odottava. Kahdeksan [...]

2018-09-26T12:30:02+03:0026.09.2018|

Johtaminen konfliktitilanteissa – mitä se vaatii?

Pahimmillaan konfliktit kytevät työyhteisössä jopa vuosia ja menevät ajan kuluessa vain entistä pahempaan solmuun ilman, että niitä käsitellään. Esimiehellä on merkittävä rooli työyhteisön konfliktien havaitsemisessa ja ratkaisemisessa, ja siksi johtaminen konfliktitilanteissa on jokaisen esimiehen tärkeä osaamisalue ja kehityskohta. Ota härkää [...]

2018-06-18T10:58:06+03:0018.06.2018|

Konfliktit työpaikalla – kuinka ennaltaehkäiset niiden syntymisen?

Konflikteja syntyy ihmisten kohdatessa säännöllisesti, joten ristiriitoja työyhteisöissäkään ei voi välttää. Niiden huomaaminen ja käsittely ajoissa vaikuttaa kuitenkin paljon siihen, kuinka suuriksi ne ehtivät kasvamaan. Pitkittyneet konfliktit työpaikalla muun muassa rasittavat työyhteisön hyvinvointia ja laskevat yrityksen tuottavuutta. Siksi konfliktien aktiivinen [...]

2018-06-13T12:17:42+03:0017.05.2018|

Miten sovitteluprosessi etenee?

TySon toteuttama sovitteluprosessi on selkeä, tutkittu ja suunnitelmallinen. Prosessia noudattamalla on löydetty vaikeisiinkin konflikteihin ratkaisut ja muutettu työyhteisön ilmapiiriä ja vuorovaikutusta pysyvästi paremmaksi. Miten sovitteluprosessi sitten käytännössä etenee ja miten yhteiseen ratkaisuun päädytään? Asiaa selventääksemme käymme tässä kirjoituksessa TySon sovitteluprosessin [...]

2018-06-13T12:20:14+03:0017.04.2018|

Konfliktit työyhteisössä – mitä eri konflikteja voi olla?

Yleisesti konfliktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kahden tai useamman osapuolen tarpeet, intressit, ajatukset, käsitykset, asenteet, tunteet ja/tai tavoitteet ovat vastakkaiset, ja se aiheuttaa jännitettä osapuolten välillä. Konflikteja löytyy yksilöiden väliltä ja ryhmistä sekä organisaation ja valtion tasolta. Konfliktit työyhteisössä ja ylipäätään [...]

2018-06-13T12:25:11+03:0012.03.2018|

Työyhteisösovittelu – miksi?

Ristiriidat työyhteisöissä ovat usein välttämättömiä, kun työskennellään tiiviisti yhdessä. Vaikeiden tilanteiden kohtaamista monesti väistellään, jolloin asiat saattavat jäädä painamaan mieltä pitkiksikin ajoiksi. Kehno työilmapiiri vaikuttaa sekä työssä viihtymiseen että työn tehokkuuteen, mutta avoimella keskustelulla ja kiistojen käsittelyllä heti niiden ilmaantuessa [...]

2018-06-13T11:20:31+03:0022.02.2018|