Työyhteisösovittelu on prosessi

Posted on Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on konfliktinratkaisuprosessi, jonka päämääränä on luottamuksen aikaansaaminen työyhteisön jäsenten välille, jotta rikki mennyttä yhteyttä päästään rakentamaan työyhteisössä. Tähän prosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet: Toimeksianto Info osallistujille Yksilökeskustelut Yhteinen keskustelu – yhteisöllinen sovittelutilaisuus Tiedottaminen niille, joille on tarpeellista tiedottaa Seuranta Toimeksianto Työnantajayhteisö toimii sovittelun maksajana ja on siksi toimeksiantajan roolissa. Vaikka työnantaja maksaa sovittelun, se ei […]

Read more >

Konflikti ohi – mitä sovittelun jälkeen tapahtuu?

Posted on Työyhteisösovittelu

Sovitteluprosessin aikana sovittelija tukee työyhteisöä vuorovaikutuksessa niin, että työyhteisö pystyy löytämään ratkaisuja ongelmiin, joita konflikti on tuonut mukanaan. Sovittelija tukee työyhteisöä myös hankalasta tilanteesta eteenpäin kulkemiseen. Yhteisessä sovitteluistunnossa työyhteisöllä on mahdollisuus keskustella niistä uusista toimintamalleista, jotka auttavat toimimaan hyvässä hengessä. Yhdessä voidaan myös tehdä kirjallinen sopimus näistä asioista. Jatkossa yhteinen sopimus muistuttaa siitä, mikä työyhteisössä tuntuu […]

Read more >

Työnä työyhteisösovittelu – millainen on sovittelijan työpäivä?

Posted on Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on prosessi, jossa työyhteisössä esiintyvän konfliktin osapuolet etsivät siihen ratkaisua sovittelijan avulla. Mutta millainen on sovittelijan työpäivä? Lue alta esimerkki TySon sovittelija Sari Tjederin päivästä. Työyhteisösovittelu tuo kaikki saman pöydän ääreen Tunnelma oli käsin kosketeltavan jännittynyt ja odottava. Kahdeksan työyhteisön jäsentä ja minä – sovittelija – istuimme piirissä. Oli alkamassa sovitteluprosessin yhteistapaaminen. Työyhteisön pitkään […]

Read more >

Johtaminen konfliktitilanteissa – mitä se vaatii?

Posted on Työyhteisösovittelu

Pahimmillaan konfliktit kytevät työyhteisössä jopa vuosia ja menevät ajan kuluessa vain entistä pahempaan solmuun ilman, että niitä käsitellään. Esimiehellä on merkittävä rooli työyhteisön konfliktien havaitsemisessa ja ratkaisemisessa, ja siksi johtaminen konfliktitilanteissa on jokaisen esimiehen tärkeä osaamisalue ja kehityskohta. Ota härkää sarvista äläkä arastele pyytää apua Tärkeintä on, että esimies ottaa hallinnan ja puuttuu konfliktitilanteisiin. Maton […]

Read more >

Konfliktit työpaikalla – kuinka ennaltaehkäiset niiden syntymisen?

Posted on Työyhteisösovittelu

Konflikteja syntyy ihmisten kohdatessa säännöllisesti, joten ristiriitoja työyhteisöissäkään ei voi välttää. Niiden huomaaminen ja käsittely ajoissa vaikuttaa kuitenkin paljon siihen, kuinka suuriksi ne ehtivät kasvamaan. Pitkittyneet konfliktit työpaikalla muun muassa rasittavat työyhteisön hyvinvointia ja laskevat yrityksen tuottavuutta. Siksi konfliktien aktiivinen ennaltaehkäisy on tärkeää olla osa koko työyhteisön toimintaa, jotta voidaan säästää sekä työyhteisön voimavaroja että […]

Read more >

Miten sovitteluprosessi etenee?

Posted on Työyhteisösovittelu

TySon toteuttama sovitteluprosessi on selkeä, tutkittu ja suunnitelmallinen. Prosessia noudattamalla on löydetty vaikeisiinkin konflikteihin ratkaisut ja muutettu työyhteisön ilmapiiriä ja vuorovaikutusta pysyvästi paremmaksi. Miten sovitteluprosessi sitten käytännössä etenee ja miten yhteiseen ratkaisuun päädytään? Asiaa selventääksemme käymme tässä kirjoituksessa TySon sovitteluprosessin läpi askel askeleelta. Sovitteluprosessi etenee suunnitelmallisesti Kun työyhteisössä huomataan kytevän konflikti, aloitteen sovittelusta voi tehdä […]

Read more >

Konfliktit työyhteisössä – mitä eri konflikteja voi olla?

Posted on Työyhteisösovittelu

Yleisesti konfliktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kahden tai useamman osapuolen tarpeet, intressit, ajatukset, käsitykset, asenteet, tunteet ja/tai tavoitteet ovat vastakkaiset, ja se aiheuttaa jännitettä osapuolten välillä. Konflikteja löytyy yksilöiden väliltä ja ryhmistä sekä organisaation ja valtion tasolta. Konfliktit työyhteisössä ja ylipäätään elämässä ovat väistämättömiä, mutta ratkaistavissa. On siis hyvä tietää, millaisia erilaisia konflikteja työpaikalla voi esiintyä, […]

Read more >

Työyhteisösovittelu – miksi?

Posted on Työyhteisösovittelu

Ristiriidat työyhteisöissä ovat usein välttämättömiä, kun työskennellään tiiviisti yhdessä. Vaikeiden tilanteiden kohtaamista monesti väistellään, jolloin asiat saattavat jäädä painamaan mieltä pitkiksikin ajoiksi. Kehno työilmapiiri vaikuttaa sekä työssä viihtymiseen että työn tehokkuuteen, mutta avoimella keskustelulla ja kiistojen käsittelyllä heti niiden ilmaantuessa voidaan kuitenkin ehkäistä monta ongelmaa. Jos kiistatilanteet eivät selviä omin voimin ja työpaikalla on jatkuvasti […]

Read more >