Johtaminen konfliktitilanteissa – mitä se vaatii?

Pahimmillaan konfliktit kytevät työyhteisössä jopa vuosia ja menevät ajan kuluessa vain entistä pahempaan solmuun ilman, että niitä käsitellään. Esimiehellä on merkittävä rooli työyhteisön konfliktien havaitsemisessa ja ratkaisemisessa, ja siksi johtaminen konfliktitilanteissa on jokaisen esimiehen tärkeä osaamisalue ja kehityskohta.

Ota härkää sarvista äläkä arastele pyytää apua

Tärkeintä on, että esimies ottaa hallinnan ja puuttuu konfliktitilanteisiin. Maton alle lakaisemalla asiat eivät varmasti itsekseen selviä ja pitkittyneet konfliktit heikentävät työyhteisön hyvinvointia ja ilmapiiriä ja lisäävät sairauspoissaoloja. Esimiehen tehtävänä on pitää huolta, että työyhteisö toimii ja tekee tehokkaasti töitä yhdessä ilman tiimin sisäisiä ongelmia. Varhainen puuttuminen ristiriitoihin auttaa ja nopeuttaa ratkaisun löytymistä.

Ongelmatilanteet ovat haastavia ja epämukavia, ja niissä johtamistaidot joutuvat todella koetukselle. Yleisimmin yrityksissä kielletään ongelma ja vältetään sen käsittelemistä, kun ehdottomasti tehokkainta on ottaa ongelma suoraan käsittelyyn. Johtaminen konfliktitilanteissa voi joko johdattaa tilanteen ratkaisuun tai tuottaa ja ylläpitää kireää tilannetta. Esimies ei kuitenkaan ole tilanteessa yksin, vaan apua pyytämällä sitä myös usein saa. Muihin turvautuminen on erityisesti suomalaisille haastavaa, ja mielletään valitettavan usein heikkoutena, vaikka se pitäisi nähdä vahvuutena. Avun pyytäminen vaatii hyvää itsetuntemusta ja -luottamusta.

Onnistunut johtaminen konfliktitilanteissa luo vuoropuhelun ja luottamuksen ilmapiirin

Kun esimies päättää puuttua konfliktiin, ensimmäisenä askeleena on tärkeää hahmottaa konfliktin osapuolet, ja kuinka laajasta tilanteesta on kyse. Tunnistetaan ongelma ja tehdään selkeä päätös siihen puuttumisesta ja ratkaisun etsimisen aloittamisesta. Esimiehen on otettava ohjat ja osoitettava, että tilanne on huomattu ja työyhteisön rauhaa lähdetään palauttamaan.

Hyvä johtaminen konfliktitilanteissa on kuuntelevaa, keskustelevaa ja ymmärtävää, mutta samalla jämäkkää ja eteenpäin kuljettavaa. Syyllistämisen ja syyllisen etsimisen tie on lyhyt, ja sitä ei kannata valita, mutta osapuolilta on kuitenkin vaadittava yhteistyötaitoja. Asioiden käsittely avoimesti osapuolien kesken sekä reilu ja toiminta rakentaa luottamusta sekä arvostusta ja edesauttaa sovun syntymistä. Aito vuorovaikutus madaltaa muureja ihmisten välillä ja lisää ymmärrystä ja tuntemusta työyhteisön jäsenistä. Hyvä johtaminen konfliktitilanteissa mahdollistaa rakentavan vuoropuhelun ja johdattaa paremman ilmapiirin työyhteisöön.

Oli käsillä konfliktitilanne tai ei, johtajan on hyvä välillä pysähtyä arvioimaan omaa toimintaansa. Voisitko toimia paremmin konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi? Luotko johtamisellasi ristiriitoja ehkäisevän kulttuurin? Hyvä johtava tunnistaa omat toimintamallinsa ja osaa arvioida itseään myös kriittisesti – vain niin voi kehittyä ja kasvaa entistä paremmaksi johtajaksi.

TySon Sovitteleva Esimies -valmennus auttaa johtajia kehittymään konfliktien ratkaisussa ja työyhteisön rauhan edistämisessä. Älä pelkää pyytää apua – ota yhteyttä soittamalla 040 721 7780 tai laita viestiä harri@tyso.fi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *