Konflikti ohi – mitä sovittelun jälkeen tapahtuu?

Sovitteluprosessin aikana sovittelija tukee työyhteisöä vuorovaikutuksessa niin, että työyhteisö pystyy löytämään ratkaisuja ongelmiin, joita konflikti on tuonut mukanaan. Sovittelija tukee työyhteisöä myös hankalasta tilanteesta eteenpäin kulkemiseen. Yhteisessä sovitteluistunnossa työyhteisöllä on mahdollisuus keskustella niistä uusista toimintamalleista, jotka auttavat toimimaan hyvässä hengessä. Yhdessä voidaan myös tehdä kirjallinen sopimus näistä asioista. Jatkossa yhteinen sopimus muistuttaa siitä, mikä työyhteisössä tuntuu oikealta mallilta.

Entä jos on syntymässä uusi konflikti? 

Käydyt keskustelut sopimuksen sisällöstä toimivat uutena käyttäytymisen ja toiminnan ohjenuorana. Siihen on mahdollista vedota silloin kun ylilyöntejä tapahtuu. Siihen on myös mahdollista peilata omaa toimintaa. Jos sopimus on tehty kirjallisena ja sen on jokainen allekirjoituksellaan hyväksynyt, siihen on myös siten sitoutunut.

Sovitteluprosessin jälkeen ensimmäinen askel onkin toimia sen mukaan, mitä yhdessä sovittiin. Sovitteluun kuuluu seurantajakso, jonka tarkoituksena on tukea työyhteisöä hyvän vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Seurannassa tutkitaan onnistumisia, otetaan haltuun tapoja edetä silloin kun kompastutaan sekä pohditaan, mitä koko sovitteluprosessi on opettanut sekä itselle että koko työyhteisölle. Nämä opit toimivat hyvin uusien konfliktien esteenä.

Tärkein muutos työyhteisössä

Konfliktin ratkaisussa on aina auttanut se, että asioista on siirrytty puhumaan avoimesti ihmisten tarpeet ja tunteet huomioiden. Tämä onkin suurin muutos, jota työyhteisö voi omalla toiminnallaan tukea. Tämän muutoksen voi saada aikaan luottamusta kasvattamalla niin, että jokainen työyhteisön jäsen omalla toiminnallaan pystyy tukemaan avoimuutta.

Monet konflikteista alkavat osapuolten välille kytemään jääneistä väärinymmärryksistä, loukkaantumisista ja tulkinnoista, joista ei ole pystytty puhumaan. Siksi paras malli on tehdä toisin ja keskustella yhdessä avoimesti heti, kun itse tuntee pettyvänsä tai loukkaantuvansa toisen toiminnasta. Tämä voi jopa estää tilanteiden eskaloitumisen kiusaamiseksi tai häirinnäksi.

Esimiehen esimerkki auttaa eteenpäin

Esimiehen toiminta on mallina työyhteisön muille jäsenille. Silloin kun hän auttaa työyhteisöä ottamaan esille erilaiset mielipiteet ja näkökulmat sekä tukee keskustelemaan niistä rakentavassa hengessä, pystyvät myös työyhteisön jäsenet tekemään samoin.

Esimiehellä on oman asemansa antama suurempi vastuu pitää huolta siitä, että työyhteisössä säilyy avoin ja luottamuksellinen keskusteluympäristö, jossa voidaan puhua aroistakin asioista. Hyvä vuorovaikutus ja joustavuus auttavat erimielisyyksien ratkaisemisessa ennen kuin niistä syntyy konflikteja.

Miten sinä rakennat luottamuksellista keskusteluympäristöä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *