Konfliktit työpaikalla – kuinka ennaltaehkäiset niiden syntymisen?

Konflikteja syntyy ihmisten kohdatessa säännöllisesti, joten ristiriitoja työyhteisöissäkään ei voi välttää. Niiden huomaaminen ja käsittely ajoissa vaikuttaa kuitenkin paljon siihen, kuinka suuriksi ne ehtivät kasvamaan. Pitkittyneet konfliktit työpaikalla muun muassa rasittavat työyhteisön hyvinvointia ja laskevat yrityksen tuottavuutta. Siksi konfliktien aktiivinen ennaltaehkäisy on tärkeää olla osa koko työyhteisön toimintaa, jotta voidaan säästää sekä työyhteisön voimavaroja että yrityksen resursseja.

Konfliktit työpaikalla ehkäistään parhaiten luomalla avoimen keskustelun ilmapiiri

Liian usein välttelemme epämukavista asioista puhumista, vaikka asian esiin nostaminen ja käsittely helpottaisivat ja vapauttaisivat oloa. Vaikeat asiat lakaistaan maton alle, mikä ei kuitenkaan poista ongelmia, vaan ne jäävät kaihertamaan ja kasaantumaan edelleen. Avoimen ja rakentavan keskustelun merkitystä ei voi korostaa liikaa konfliktien ehkäisystä ja ratkaisusta puhuttaessa.

Konfliktit työpaikalla ehkäistään siis parhaiten keskustelemalla ja käsittelemällä kaikki asiat heti niiden ilmaantuessa. Pyritään luomaan ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan ilman pelkoa muiden reaktioista. Omat mielipiteet on kuitenkin jaettava muita kunnioittaen ja ketään loukkaamatta, johon minä-puhe on hyvä tapa. Kerrotaan siis omista tuntemuksista ja ajatuksista ilman, että syyllistetään tai tulkitaan toisen ajattelua: mikä tilanteessa kaivertaa ja miten se on vaikuttanut minuun? Näin autetaan osapuolia ymmärtämään toistensa näkökulmat sekä edistämään vuoropuhelua.

Työyhteisöä on hyvä kouluttaa konfliktien ehkäisystä ja ristiriitojen ratkaisemisesta sekä sopia yhteisistä pelisäännöistä, joiden noudattamista valvotaan. On myös hyvä kannustaa kaikkia kiinnittämään huomioita merkkeihin pinnan alla kytevistä ristiriidoista, jotta niiden ratkaisua voi edistää myös konfliktin ulkopuoliset tahot, jos osapuolet eivät itse saa asiaa ratkaistua.

Hyvällä johtamisella merkittävä rooli ennaltaehkäisyssä

Johtamisella ja esimiestyöllä on merkittävä asema konfliktien ennaltaehkäisyssä, niiden tunnistamisessa sekä sovinnon löytämisessä. Konfliktit työpaikalla voivat olla tulosta myös esimerkiksi epäselvistä toimenkuvista ja yrityksen muutoksista. Johdon on siis tärkeää huolehtia, että työyhteisössä kaikki ymmärtävät oman sekä toisten roolit ja muutosten läpivienti on tarkkaan mietittyä. Muutosprosesseista ja muistakin asioista on tärkeää tiedottaa avoimesti ja selkeästi koko työyhteisölle.

Hyvällä johtamisella voidaan edistää työyhteisön ilmapiiriä ja tuloksellisuutta. Johtamisessa on tärkeää, että uskalletaan käydä vaikeatkin keskustelut ja epäkohtiin puututaan selkeästi ja välittömästi. Aktiivinen ja keskusteleva johtaminen auttaa ennaltaehkäisemään konflikteja ja viestii myös työyhteisölle reilusta ja avoimesta yhteisöstä. Tuomalla sovittelevan otteen jokapäiväiseen johtamiseen se ei pääse unohtumaan ja se saadaan todennäköisemmin leviämään myös koko työyhteisön päivittäiseen tekemiseen.

Jos konfliktit työpaikalla pitkittyvät ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta, voidaan ristiriita ratkaista työyhteisösovittelijan avulla. Sovitteluprosessin läpikäyminen tukee myös osaltaan konfliktien ennaltaehkäisyä tulevaisuudessa. Lue lisää sovitteluprosessistamme täältä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *