Konfliktit työyhteisössä – mitä eri konflikteja voi olla?

Yleisesti konfliktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kahden tai useamman osapuolen tarpeet, intressit, ajatukset, käsitykset, asenteet, tunteet ja/tai tavoitteet ovat vastakkaiset, ja se aiheuttaa jännitettä osapuolten välillä. Konflikteja löytyy yksilöiden väliltä ja ryhmistä sekä organisaation ja valtion tasolta. Konfliktit työyhteisössä ja ylipäätään elämässä ovat väistämättömiä, mutta ratkaistavissa. On siis hyvä tietää, millaisia erilaisia konflikteja työpaikalla voi esiintyä, jotta ne voidaan ajoissa tunnistaa ja käsitellä.

Konfliktit työyhteisössä ovat usein useamman tekijän summa

Konfliktit työyhteisössä Konfliktin osapuolilla ei välttämättä ole sama näkemys siitä, mitkä ovat syyt konfliktin syntymisen ja jatkumisen takana. Organisaatioiden muutostilanteet, stressitilat ja henkilöstön uupumus ovat usein kasvualustana konflikteille, mutta muodostumiseen vaaditaan myös jokin käytännön tilanne, josta ristiriita saa alkunsa.

Avoimen ja kunnioittavan kommunikoinnin sekä selkeän ja ymmärrettävän palautteen puute ruokkii ristiriitoja. Konfliktien syntymiseen johtavat tekijät voivat syntyä suorassa tai epäsuorassa viestinnässä, henkilökohtaisista tekijöistä tai työtehtäviin liittyvistä asioista. Merkittävimpiä syitä ovat monesti puhumattomuus, epäasiallinen vuorovaikutus ja väärät tulkinnat, mutta konflikteihin johtavia syitä voivat olla myös:

  • Selän takana puhuminen
  • Epäasiallinen puhetyyli
  • Aggressiivinen käytös
  • Kuuntelemattomuus
  • Kantelu ja juoruilu
  • Esimiesvallan väärinkäyttö
  • Epäselvät roolitukset ja prosessit
  • Erimielisyydet työn jakamisesta ja työtavoista

Työpaikalla sekoittuvat yksilölliset ja yhteisölliset ongelmat

Työpaikoilla sekoittuvat työntekijöiden henkilökohtaiset ongelmat yhteisöllisiin seikkoihin. Esimerkiksi yksilöiden kriisitilanteet elämässä, sairaudet ja motivaation puute sekoittuvat työyhteisön muutostentilanteisiin, rooliristiriitoihin ja juoruiluun. Jokaisella meillä on henkilökohtaisia asioita, jotka saattavat vaikuttaa käytökseemme asiaan liittymättömiä ihmisiä kohtaan ja purkautua heihin väärällä tavalla. Konfliktien välttämiseksi kannattaa siis muistaa, että monesti sinä et ole käytöksen perimmäinen syy, joten sitä ei kannata ottaa henkilökohtaisesti.

Konfliktit työyhteisössä paisuvat suuremmiksi, mitä kauemmin niiden huomaaminen ja niihin puuttuminen kestää. Ristiriitoja ei tarvitse ratkaista yksin, vaan apua kannattaa pyytää ulkopuoliselta sovittelijalta. Sovittelijan väliintulo on usein tarvittava käännekohta, josta alkaa tilanteen purkaminen, ja joka lopulta johtaa työyhteisöä vahvistavaksi oppimismahdollisuudeksi. Lue aikasempi kirjoituksemme siitä, miksi työyhteisösovittelua tarvitaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *