Missiomme on auttaa asiakkaitamme toimimaan rakentavasti vuorovaikutussuhteissa, silloinkin, kun niihin tulee säröjä.

Kun on keinoja hallita konflikteja, niitä ei tarvitse pelätä. Tarjoamme työkaluja työyhteisöille niin sovittelevaan puheeseen kuin vaativampiin häirintätilanteiden hoitamiseen. Haluamme olla työyhteisöjen tukena vuorovaikutuksen korjaamisen kaikissa vaiheissa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ollaan liikkeellä, sitä vaivattomampaa ristiriitatilanteiden hoitaminen on. On myös tärkeää osata tunnistaa, milloin konfliktitilanteessa tarvitaan ulkopuolisen apua. Tarjoamme koulutusta ja valmennusta myös sovittelun jälkeisen muutoksen tueksi.

Koulutukset ja valmennukset

Työyhteisösovittelu tutuksi -tuokio / päivä

Kenelle: Työyhteisöjen ristiriitatilanteista ja niiden ratkaisemisesta kiinnostuneet, esimiehet, HR, luottamustoimi, työterveys, työsuojelu ja työyhteisöt

Mitä: Tavoitteena on lisätä ymmärrystä työyhteisösovittelusta. Tilaisuus antaa valmiuksia tunnistaa ja ohjata henkilöstön ristiriitatilanteita sovitteluun sekä ymmärtää sovitteluprosessin kulku.

Miten: Luennointia ja keskustelua yhteisölle merkityksellisistä asioista ristiriitatilanteisiin liittyen.

Mitä vielä: Tilaisuuden jälkeen osallistujalla on käytössään ensimmäinen työkalu arjen ristiriitatilanteisiin.

Sovitteleva esimies -valmennus 2-4 päivää

Kenelle: Esimiehet

Mitä: Tavoitteena on antaa osallistujille tavat ja keinot käyttää sovittelevaa otetta haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Toimintatapa tuo työyhteisöön hyvinvointia ja antaa keinoja hyvän vuorovaikutuksen rakentamiseen, ylläpitämiseen ja korjaamiseen ratkaisukeskeisesti ja sovittelevasti.

Miten: Valmennus on 2-4 päivän mittainen, riippuen asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Valmennus koostuu osallistavista luennoista ja useista toiminnallisista harjoituksista. Valmennuksissa mallinnamme sovittelevaa lähestymistapaa aina puheeksi otoista vaikeimpiin konfliktitilanteisiin.

Mitä vielä: Tästä valmennuksesta saat esimiehen työkalupakkiin toimivia työkaluja, joiden avulla mahdollistat hyvät ja tuottavat työn tekemisen olosuhteet joukoillesi.

Sovittelun taitoja työyhteisöön -valmennukset, räätälöidysti 2-4 päivää

Kenelle: HR, luottamustoimi, työterveys, työsuojelu, tiimit. Valmennus voidaan räätälöidä kohderyhmittäin.

Mitä: Tavoitteena on antaa osallistujille kokonaiskuva sovittelusta ja keinoja yhteisön hyvinvoinnin rakentamiseen, ylläpitämiseen ja korjaamiseen ratkaisukeskeisesti ja sovittelevasti. Valmennus antaa toimivia ja selkeitä työkaluja erilaisiin haastaviin kohtaamisiin ja ristiriitatilanteisiin.

Miten: Valmennus on 2-4 päivän mittainen, riippuen asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Valmennus koostuu osallistavista luennoista ja useista toiminnallisista harjoituksista. Valmennuksissa mallinnamme sovittelevaa lähestymistapaa aina puheeksi otoista vaikeimpiin konfliktitilanteisiin.

Mitä vielä: Tästä valmennuksesta saat haastavien kohtaamisten työkalupakkiin toimivia työkaluja sekä valmiuksia toimia tiimin jäsenenä rakentavasti ja korjaavasti.

Työpaikkakiusaamiseen ja häirintään puuttuminen juridiikan ja sovittelun keinoin

Kenelle: Esimiehet, HR, muut häirintäasioita hoitavat tahot, kuten ammattiliittojen toimitsijat

Mitä: Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu: mistä on kyse? Juridiset velvoitteet puuttua häirintään, puuttuminen sovittelun keinoin: puheeksi otto, aktiivinen kuunteleminen, konfliktin selvittäminen.

Miten: Aiheeseen liittyvää juridiikkaa sekä sovittelun teemaa rinnakkain kuljettaen, esimerkein, harjoituksin, keskustellen

Mitä vielä: Jotain pitää tehdä, mutta mitä ja miten – valmennuksen jälkeen tiedät. Lisäksi saat valmiudet konfliktitilanteiden sovinnolliseen ratkaisemiseen. 

Yhteistyöpäivä YT-toiminnan osapuolille

Kenelle:  YT-toiminnan osapuolille, luottamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille ja työnantajan edustajille

Mitä: YT-toiminta on perinteisesti jännitteistä ja sisältää vastakkainasettelun siemenen. YT-päivässä laajennetaan näkökulmaa eri rooleihin ja lähdetään luomaan yhdessä rakentavan vuorovaikutuksen pelisääntöjä.   Yhdessä luomme kuvan toivotusta tulevaisuudesta, sekä sovimme konkreettiset askeleet sitä kohti.

Miten: Yhteistyö paranee yhteistyötä tekemällä. Päivä sisältää erilaisia ryhmätöitä ja valmennusharjoituksia ohjatusti.

Mitä vielä: YT-toiminta tehostuu ja sen mielekkyys lisääntyy, mistä hyötyvät sekä työnantaja että työntekijät.

Huipputiimi löytää ratkaisuja -valmennus

Kenelle: Valmennus sopii tiimeille, joissa on vuorovaikutuksen haasteita. Valmennus sopii myös tueksi sovittelun jälkeiseen vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Mitä: Tiimi saa kokemuksen kunnioittavasta ja arvostavasta dialogista sekä yhteisen ymmärryksen hyvän yhteistyön rakentamisesta.  Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen. Valmennus antaa konkreettisia työkaluja arjen erilaisiin kohtaamisiin.

Miten: Valmennus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sisältää alkuinfon, yksilöhaastattelut sekä yhteistapaamisen. Toisessa osassa on yhteisiä valmennuksia tiimille ja erillisiä valmennuksia esimiehelle.

Mitä vielä: ”Huipputiimi löytää ratkaisuja” on vuorovaikutteinen ja oivalluttava valmennus, jossa huomioidaan sekä yksilön että tiimin tarpeet.

Työrauhaa ja työniloa -valmennus 1-2 pv

Kenelle: Työyhteisöille, jotka haluavat kehittää itsensä johtamisen taitoja.

Mitä: Valmennuksessa keskitytään optimaalisten työskentelytapojen löytämiseen ja niiden viemiseen käytäntöön. Tehokkuuden rinnalla opetellaan pysähtymään onnistumisten äärelle ja innostumaan niistä yhdessä.

Miten: Oivalluttaen inhimillisellä otteella. Valmennuksessa toimitaan käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti, jokaisen yksilölliset työtavat huomioiden.

Mitä vielä: Hallinnan tunteen lisääntymisen myötä työhön palaa mahdollisesti kadoksissa oleva työnilo ja työnimu.

Tehoa ja rauhaa etätyöhön -valmennus, 1 päivä

Kenelle:  Tiimit tai työyhteisöt

Mitä: Tavoitteena on luoda juuri kyseiselle porukalle parhaalla mahdollisella tavalla toimivat etätyön pelisäännöt, jotta kaikilla olisi mahdollisuus työskennellä tehokkaasti ja voida hyvin työssä, myös etänä. Yhdessä sovitut pelisäännöt ovat konkreettinen selkänoja, etätyöarjen raamittaja ja luottamuksen sekä työrauhan ylläpitäjä niin työntekijöille kuin esimiehille.

Miten: Valmennus perustuu etätyön tutkimukseen, mutta on hyvin käytännönläheinen. Valmentaja ohjaa ja oivalluttaa, yhdessä ja pienryhmissä aihetta työstäen. Päivän aikana osallistujat laativat itselleen yhteiset etätyön pelisäännöt.

Mitä vielä: Yhdessä sovitut etätyön pelisäännöt mahdollistavat optimaalisen työyhteisön toimivuuden myös etänä. Valmennuksen sisältöä on avattu blogissamme Tehoa ja rauhaa etätyöhön – luodaan pelisäännöt yhdessä

Työyhteisösovittelun juridiikkaa, webinaari tai lähikoulutus, 2-3 h

Kenelle: Työyhteisösovittelijoille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työyhteisösovittelusta konfliktinhallintamenetelmänä.

Mitä: Koulutus avaa työyhteisösovittelun käyttöön liittyviä juridisia kysymyksiä ja lisää ymmärrystä työyhteisösovittelun käytön soveltuvuudesta työelämän ristiriitojen ratkaisemiseen. Koulutus jäsentää käsitystä työyhteisösovittelun osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä luo työyhteisösovittelun käytölle vankan juridisen selkänojan.

Miten: Energisesti edeten, esimerkein, sovittelun ja juridiikan osaamista yhdistäen, keskustellen

Mitä vielä: Juridiikan rinnalla eettistä pohdintaa

Kouluttaja: Leena Löppönen, työoikeusjuristi OTM, työyhteisösovittelija, ratkaisukeskeinen valmentaja                                                                                             

Milloin: lähikoulutus pienryhmä, max. 6 hlöä, Krankantie to 15.4 klo 13-15.30 ja samansisältöinen webinaari  pe 16.4 klo 13-15.30 

Hinta: 400€ + alv 24%, ilmoittautuminen pe 9.4.2021 mennessä/Leena Löppönen leena.lopponen@tyso.fi 

Lisätietoja koulutuksesta Leenalta p. 040 183 49 63 tai sähköpostitse            

Yksilövalmennus ja työnohjaus

Kenelle: Esimies, johtaja tai työyhteisön jäsen

Mitä: Valmennus antaa voimavaroja ja keinoja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Valmennus sopii muutosvalmennukseksi, stressaaviin työtilanteisiin ja laajemmin henkilökohtaiseen kehitysprosessiin. Valmennus voidaan suunnata myös työuupumuksen ennaltaehkäisemiseen tai siitä selviytymiseen. Valmennus sopii sovittelun jälkeen muutoksen tueksi.

Miten: Henkilökohtainen valmennus, valmennettavan tarpeen mukaan, parista kerrasta pitkäkestoiseen muutosprosessiin. Voimavaralähtöisesti, vahvuuksiin keskittyen.

Mitä vielä: Toivotusta tulevaisuudesta tulee totta!