Haluamme tukea ja palvella kaikkia työyhteisösovittelijoita tärkeässä ja vaativassa sovittelutyössä. Toimitusjohtajamme Harri Väisänen on kouluttanut työyhteisösovittelijoita Psykoterapiainstituutissa vuodesta 2015. Ulla Sara-aho on pitkän linjan sovittelija ja työnohjaaja. Hän on kehittänyt TySo-toto-työnohjauksen vastaamaan työyhteisösovittelijoiden ammatillisen tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Toivomme, että voimme esimerkillämme inspiroida toteuttamaan laadukasta ja eettistä työyhteisösovittelua. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä, miten voimme parhaiten palvella!

Työnohjaus TySo-toto

Yksilötyönohjaus työyhteisösovittelijoille

Kenelle: työyhteisösovittelijoille yksilötyönohjaus

Mitä: lähtee sovittelijan tarpeesta, tapausten reflektointia luottamuksellisesti, sovittelun herättämien tuntemusten läpikäyntiä ja yhdessä ajattelua, omasta toiminnasta oppimista

Miten: tiiviisti ohjattavan oman sovitteluprosessin aikana, ensisijaisesti kasvotusten, mutta mahdollista myös puhelimitse tai videoneuvottelutekniikkaa hyödyntäen, joustavasti ohjattavan tarpeen mukaan, oivalluttavin kysymyksin edeten

Mitä vielä: Tukea ja varmuutta sovittelijuuteen. Ota yhteyttä Ullaan: Ulla.Sara-aho@tyso.fi

Ryhmätyönohjaus työyhteisösovittelijoille

Kenelle: työyhteisösovittelijoille ryhmätyönohjaus

Mitä: Ryhmämuotoinen työyhteisösovittelijoiden työnohjaus, jossa käsitellään sovitteluissa esiin nousevia ilmiöitä sovittelijoiden tarpeista käsin. Työskentely on luottamuksellista.

Miten: Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa 90 min kerrallaan, neljä kertaa. Ryhmään otetaan 3-6 osallistujaa.  Suljettuun ryhmään sitoudutaan neljäksi kerraksi.  Työyhteisösovittelun työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista, jossa ohjaaja auttaa kysymyksillään jäsentämään sovitteluissa esiin nousevia tilanteita ja käyttämään niissä mahdollisimman sopivia etenemistapoja.

Mitä vielä: Oma rooli työyhteisösovittelijana kirkastuu ja sovittelijan ammattitaito syvenee. Uusi ryhmä aloittaa 9.10. klo 10 – 11.30. Ilmoittaudu Ullalle: Ulla.Sara-Aho@tyso.fi

Voit myös soittaa. Puhelinnumero on 040 729 5273

Koulutukset ja valmennukset

Työyhteisösovittelun juridiikkaa, webinaari tai lähikoulutus, 2-3 h

Kenelle: Työyhteisösovittelijoille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita viemään työyhteisösovittelun konfliktinhallintamenetelmänä työyhteisöönsä.

Mitä: Koulutus avaa työyhteisösovittelun käyttöön liittyviä juridisia kysymyksiä ja lisää ymmärrystä työyhteisösovittelun käytön soveltuvuudesta työelämän ristiriitojen ratkaisemiseen. Koulutus jäsentää käsitystä työyhteisösovittelun osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä luo työyhteisösovittelun käytölle vankan juridisen selkänojan.

Miten: Energisesti edeten, esimerkein, sovittelun ja juridiikan osaamista yhdistäen, keskustellen

Mitä vielä: Juridiikan rinnalla eettistä pohdintaa

Kouluttaja: Leena Löppönen, työoikeusjuristi OTM, työyhteisösovittelija, ratkaisukeskeinen valmentaja                                                                                             

Milloin: webinaari to 15.4 klo 13-15.30 ja lähikoulutus pienryhmä pe 16.4 klo 13-15.30, Krankantie 3, max. 6 hlöä

Hinta: 400€ + alv 24%, ilmoittautuminen pe 9.4.2021 mennessä/Leena Löppönen leena.lopponen@tyso.fi 

Lisätietoja koulutuksesta Leenalta p. 040 183 49 63 tai sähköpostitse