Me

Toimimme työyhteisöissä luotettavina ja laadukkaina sovittelijoina, kouluttajina ja valmentajina.

Puolueettomina TySo™ -sovittelijoina lupaamme työskennellä eettisesti, vastuullisesti ja kunnioittavasti. Huolehdimme, että jokaisen arvokas ja ainutlaatuinen näkökulma tulee kuulluksi. Takaamme sovitteluprosessin jouhevan etenemisen ja kunnioittavan vuoropuhelun toteutumisen.

Haluamme olla luottamuksenne arvoisia, kun tuemme työyhteisöänne matkalla kohti toimivaa vuorovaikutusta. Meille on tärkeää jatkuva oppiminen ja uudistuminen sekä ihmisenä kasvaminen ja välittäminen. Teemme työtä sydämellämme, teemme tilaa ihmisten väliselle yhteydelle.

Harri Väisänen

On huikeata nähdä mitä ihmisille ja heidän välisille suhteille tapahtuu sovittelun myötä. Jaksan yhä uudestaan ja uudestaan innostua toivottamalta näyttävien tilanteiden muuttumisesta toiveikkuuden tilaan. Toiveikkuuteen, joka on vaatinut yhteisen ahdistumisen sovitteluprosessin aikana. Toiveikkuuteen, joka on ollut koetuksella yksilötapaamisissa. Toiveikkuuteen, joka on yhdessä löydetty kun on yhteistapaamisessa annettu kohtaamiselle, kuuntelemiselle ja korjaamiselle mahdollisuus. Minulle sovittelu on ennen kaikkea mahdollisuuden antamista. Mahdollisuuden, joka voi tulla vain toisen näkökulman ymmärtämisen kautta. Jokaisella meistä on arvokas ja ainutlaatuinen näkökulma, joka on tultava kuulluksi jotta vääriä tulkintoja voidaan oikaista ja korjata. Tiedän että sovittelu antaa mahdollisuuden. Lisää Harrista.

Harri Väisänen
TySo™ -sovittelija, toimitusjohtaja
040 721 7780
harri@tyso.fi

Leena Löppönen

Sydämeni sykkii valmentamiselle. Mikä voisi olla hienompaa kuin saada mahdollistaa yksittäisen työyhteisön jäsenen matkaa kasvuun ja kukoistukseen. Tai mikä sen palkitsevampaa, kun havaitsen, että kuormittavasta yhteistoiminnasta tulee yhteistoiminnan osapuolille valmennuksen myötä inspiroivaa yhteen hiileen puhaltamista, suorastaan työn suola!

Työstä katoaa ilo, jos se on pakkotahtista suorittamista. Itsensä johtaminen on siitä jännä juttu, että se ei tarkoita vain maksimaalisten tehojen löytämistä, vaan myös kykyä pysähtyä onnistumisten äärelle ja iloita niistä yhdessä. Itsensä johtamien ei ole vain ajanhallintaa ja kätevää kalenterointia, vaan myös armollisuutta itseään kohtaan, riittävän hyvän tason hahmottamista kussakin tekemisessä tai vaikkapa timanttista priorisointitaitoa. Haluan oivalluttaa inhimillisellä otteella siten, että työhön palaa mahdollisesti kadoksissa oleva työn imu ja ilo.

Sovittelijana toimin sillanrakentajana konfliktin osapuolten välillä. Rohkaisen ja kannustan ottamaan askeleita kohti yhteistä ymmärrystä, kohtaamaan toisen ihmisen. Tarkoitukselliseksi pahaksi koettu saattaa hahmottua inhimilliseksi erehdykseksi ja värittyneiksi tulkinnoiksi.

Sovittelijan tärkein taito on olla hiljaa. Siinä minulla onkin ollut opettelemista! Kuulluksi tulemisen kokemus on ensiarvoisen tärkeää, jotta erimielisyydestä irti päästämisen on mahdollista. Sovittelijana haluan mahdollistaa aidon kohtaamisen, tunteiden ja tarpeiden näkyväksi tulemisen. Lisää Leenasta

Leena Löppönen
Valmennuspäällikkö, TySo Valmennus
TySo™ -sovittelija, valmentaja, OTM
040 183 4963
leena.lopponen@tyso.fi

Elina Jäämaa

Elina Jäämaa

Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja sovittelun peruskoulutuksen saanut kasvatustieteiden maisteri. Minulle on tärkeää, että tunnet tulevasi luottamuksellisesti kuulluksi ja ymmärretyksi sekä koet vuorovaikutussuhteemme toimivaksi. Terapeuttina olen empaattinen ja lämpimästi kohtaava. Autan sinua kartoittamaan tilannettasi ja löytämään tavoitteesi. Tuen sinua uusien näkökulmien avaamisessa ja voimavarojesi löytämisessä. Tavoitteena on luoda toiveikkuutta nykyiseen tilanteeseesi ja auttaa sinua löytämään ratkaisut, jotka mahdollistavat toivomasi muutoksen. Lisää Elinasta

Elina Jäämaa
TySo Solo, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
KM
050 414 2269
elina@elinajaamaa.fi

Leena Koivu

Parasta, mitä työyhteisössä voidaan toisilleen ja yritykselle antaa, on hyvän yhteistyön mahdollisuus. Sovittelu on kaikkia arvostavin, tasa-arvoisin ja oikeudenmukaisin työkalu, jolla yhteistyö voidaan ongelmatilanteissa saada aikaan. Sovittelu osoittaa erilaisuuden vahvuuden ja antaa sille tilaisuuden.

Ihmisen korkeimpiin tarpeisiin kuuluu kehittyminen. Konflikteissa ja riitatilanteissa on tavallista, että ihminen keskittyy selviytymiseen, jolloin eteenpäin meneminen estyy. Jokaisella on voimavarat ja kyvyt edetä haluamaansa suuntaan, mutta joskus tuon suunnan ja voimavarojen löytymiseen tarvitaan tukea. Missioni on avoin vuorovaikutussuhde ihmisten välillä. Se antaa tilaa kehittymiseen ja henkilökohtaiselle hyvinvoinnille. Teen intohimoisesti työtä sen eteen. Restoratiivinen sovittelu ja ratkaisukeskeisyys valmennuksessa antavat mahdollisuuden tuolle missiolle toteutua.

Työyhteisön toimiva vuorovaikutus on kaiken toiminnan alku. Vuorovaikutusta on mahdollista syventää ja helpottaa valmennuksen avulla. Sovittelun jälkeisenä muutoksen tukena valmennus juurruttaa uusia tapoja toimia, jotta yhteistyö toimii ja koko työyhteisö voi hyvin. Myös johtoryhmien keskinäistä vuorovaikutusta valmentamalla saadaan aikaan tehoa ja uudenlaista tuloksellisuutta toimintaan.

Taustani talousjohdossa ja pitkäaikaisessa esimietyössä auttavat ymmärtämään johtamisen ja esimiestyön haasteita sekä suorituspaineita. Siksi voimme todella tehdä työtä kädet savessa eikä vain luennoida teoreettisia toimintamalleja. Valmentaminen on yhteistyötä valmennettavan ja valmennettavien kanssa mitä suurimmassa määrin.   Lisää Leenasta.

Leena Koivu
TySo™ -sovittelija, valmentaja, ekonomi
040 760 5112
leena@tyso.fi

Sanna Repo

Olen pitkän HR urani aikana nähnyt paljon erilaisia tiimejä sekä työyhteisöjä ja kokemukseni mukaan yksi toimivan työyhteisön kantava voima on rakentava ja aktiivinen vuorovaikutus. Erilaiset näkökulmat ja aito kiinnostus toisten ajatuksia kohtaan rikastuttavat aina myös meidän omaa ajatteluamme. Itselläni on vahva usko sovitteluprosessiin uudenlaisten näkökulmien avaajana osana konfliktitilanteiden ratkaisemista mutta myös oppimisen kokemuksena, antaen osallistujille eväitä haastavien vuorovaikutustilanteiden selvittämiseen jatkossa. Erityisesti TySon vahva ratkaisukeskeinen ote sovittelussa varmistaa työyhteisön tilanteen aktiivisen työstämisen kohti yhteistä ratkaisua. On mahtavaa saada olla mukana auttamassa työyhteisöjä löytämään heidän tie kohti parempaa työelämää tulevaisuudessa.

Sanna Repo
TySo™ -sovittelija, työnohjaaja, KTM050 458 6037
sanna.repo@tyso.fi

Hanna Vuorinen

Ihmisten kesken kaikki on mahdollista. Konfliktin syiksi mielletään usein käytännölliset ja tekniset ongelmat. Sovittelu tähtää vuorovaikutuksen parantamiseen, ja siksi keskitymme konfliktin todellisiin syihin; tarpeisiin, tunteisiin ja tulkintoihin. Kun osapuolten arvostus itseään ja toisia kohtaan kasvaa ja aito vuorovaikutus mahdollistuu sovitteluprosessin myötä, on harvoin enää tarvetta käydä läpi käytännön asioita sovittelijan ohjaamana. Ihmisten kesken kaikki on mahdollista.

Hanna Vuorinen
TySo™ -sovittelija, TtM
050 345 7027
hanna@tyso.fi

Johanna Agopov

Minulle sovittelu tarkoittaa toimivaa työkalua, jossa itse prosessi sekä sovittelijan ratkaisukeskeinen työskentelytapa auttavat osapuolia käsittelemään ja päästämään irti katkeruutta ja pahaa oloa aiheuttavasta konfliktista. Työnantajalle se tarjoaa toimivan työkalun ratkoa haastaviakin ristiriitoja työyhteisöissä. Sovittelulla saavutetaan usein kaivattua helpotusta ja ymmärrystä tilanteesta, joka motivoi ja opettaa rakentamaan parempaa yhteistyötä jatkossa. Minulle merkityksellisintä sovittelussa on, että osapuolet tulevat kuulluksi ja motivoituvat etsimään heidän näköistä ratkaisua tilanteen korjaamiseksi.

Johanna Agopov
TySo™ -sovittelija, valmentaja, TtM
045 260 1000
johanna@tyso.fi