Toimimme työyhteisöissä luotettavina ja laadukkaina sovittelijoina, kouluttajina ja valmentajina.

Puolueettomina TySo™ -sovittelijoina lupaamme työskennellä eettisesti, vastuullisesti ja kunnioittavasti. Huolehdimme, että jokaisen arvokas ja ainutlaatuinen näkökulma tulee kuulluksi. Takaamme sovitteluprosessin jouhevan etenemisen ja kunnioittavan vuoropuhelun toteutumisen.

Haluamme olla luottamuksenne arvoisia, kun tuemme työyhteisöänne matkalla kohti toimivaa vuorovaikutusta. Meille on tärkeää jatkuva oppiminen ja uudistuminen sekä ihmisenä kasvaminen ja välittäminen. Teemme työtä sydämellämme, teemme tilaa ihmisten väliselle yhteydelle.

Harri Väisänen

On huikeata nähdä mitä ihmisille ja heidän välisille suhteille tapahtuu sovittelun myötä. Jaksan yhä uudestaan ja uudestaan innostua toivottamalta näyttävien tilanteiden muuttumisesta toiveikkuuden tilaan. Toiveikkuuteen, joka on vaatinut yhteisen ahdistumisen sovitteluprosessin aikana. Toiveikkuuteen, joka on ollut koetuksella yksilötapaamisissa. Toiveikkuuteen, joka on yhdessä löydetty kun on yhteistapaamisessa annettu kohtaamiselle, kuuntelemiselle ja korjaamiselle mahdollisuus. Minulle sovittelu on ennen kaikkea mahdollisuuden antamista. Mahdollisuuden, joka voi tulla vain toisen näkökulman ymmärtämisen kautta. Jokaisella meistä on arvokas ja ainutlaatuinen näkökulma, joka on tultava kuulluksi jotta vääriä tulkintoja voidaan oikaista ja korjata. Tiedän että sovittelu antaa mahdollisuuden. Lisää Harrista.

Harri Väisänen
TySo™ -sovittelija, toimitusjohtaja
040 721 7780
harri@tyso.fi

Ulla Sara-aho

On normaalia, että tulkitsemme toisinaan väärin toisiamme ja pahoitamme mielemme. Sovitteluprosessissa kaikki osapuolet kutsutaan tarkastelemaan tapahtunutta ja tutkimaan omia tunteitaan ja tarpeitaan. Omien ajatusten, tunteiden ja tarpeiden tutkiminen on haasteellista, mutta välttämätöntä, silloin kun halutaan saada aikaan kestäviä ratkaisuja ja kestävää kehitystä.

Syvällinen oppiminen tekee joskus kipeää. Sovittelijana rohkaisen ja tuen osapuolia ja kannustan omien tarpeiden tutkimiseen. Ihmisen käyttäytyminen perustuu aina tarpeisiin, joita hänellä on. Siksi tarpeiden tutkiminen on tarkoituksenmukaista, erityisesti konfliktitilanteessa. Sovitteluprosessissa tähän tarjoutuu mahdollisuus. Toisinaan sovitteluprosessin aikana tehdyt oivallukset itsestä ja siitä johtuvat muutokset käyttäytymisessä ulottuvat paljon laajemmallekin kuin vain käsiteltävään konfliktiin ja työyhteisöön.

Konfliktissa jokaisen osapuolen näkökulma on arvokas. Sovitteluprosessissa osapuolet kutsutaan jakamaan muiden kanssa oma kokemus. Kuuntelemisen ja aidon dialogin kautta työyhteisöön synnytetään yhteistä ymmärrystä, joka puolestaan tekee mahdolliseksi yhteisten ratkaisujen etsimisen ja niihin sitoutumisen. Lisää Ullasta.

Ulla Sara-aho
TySo™ -sovittelija, valmentaja, työnohjaaja, KM

040 729 5273
ulla@tyso.fi

Leena Löppönen

Sydämeni sykkii valmentamiselle. Mikä voisi olla hienompaa kuin saada mahdollistaa yksittäisen työyhteisön jäsenen matkaa kasvuun ja kukoistukseen. Tai mikä sen palkitsevampaa, kun havaitsen, että kuormittavasta yhteistoiminnasta tulee yhteistoiminnan osapuolille valmennuksen myötä inspiroivaa yhteen hiileen puhaltamista, suorastaan työn suola!

Työstä katoaa ilo, jos se on pakkotahtista suorittamista. Itsensä johtaminen on siitä jännä juttu, että se ei tarkoita vain maksimaalisten tehojen löytämistä, vaan myös kykyä pysähtyä onnistumisten äärelle ja iloita niistä yhdessä. Itsensä johtamien ei ole vain ajanhallintaa ja kätevää kalenterointia, vaan myös armollisuutta itseään kohtaan, riittävän hyvän tason hahmottamista kussakin tekemisessä tai vaikkapa timanttista priorisointitaitoa. Haluan oivalluttaa inhimillisellä otteella siten, että työhön palaa mahdollisesti kadoksissa oleva työn imu ja ilo.

Sovittelijana toimin sillanrakentajana konfliktin osapuolten välillä. Rohkaisen ja kannustan ottamaan askeleita kohti yhteistä ymmärrystä, kohtaamaan toisen ihmisen. Tarkoitukselliseksi pahaksi koettu saattaa hahmottua inhimilliseksi erehdykseksi ja värittyneiksi tulkinnoiksi.

Sovittelijan tärkein taito on olla hiljaa. Siinä minulla onkin ollut opettelemista! Kuulluksi tulemisen kokemus on ensiarvoisen tärkeää, jotta erimielisyydestä irti päästämisen on mahdollista. Sovittelijana haluan mahdollistaa aidon kohtaamisen, tunteiden ja tarpeiden näkyväksi tulemisen. Lisää Leenasta

Leena Löppönen
TySo™ -sovittelija, valmentaja, OTM
040 183 4963
leena.lopponen@tyso.fi

Sari Tjeder

Minulle sovittelu merkitsee ennen kaikkea osallistavaa konfliktinratkaisua, ratkaisukeskeisyyttä ja oppimista. Sovittelu antaa työyhteisölle mahdollisuuden oppia ratkaisemaan ristiriitatilanteita jatkossa itse. Jokainen konfliktiin osallinen on aktiivinen vastuun kantaja ja ongelmien korjaaja. Työyhteisössovittelun avulla erilaisuuden hyväksyminen helpottuu, työhyvinvointi kohenee ja pystytään keskittymään perustehtävään paremmin. Lisää Sarista.

Sari Tjeder
TySo™ -sovittelija, työnohjaaja, terveydenhoitaja
045 260 1000
sari@tyso.fi

Leena Koivu

Parasta, mitä työyhteisössä voidaan toisilleen ja yritykselle antaa, on hyvän yhteistyön mahdollisuus. Sovittelu on kaikkia arvostavin, tasa-arvoisin ja oikeudenmukaisin työkalu, jolla yhteistyö voidaan ongelmatilanteissa saada aikaan. Sovittelu osoittaa erilaisuuden vahvuuden ja antaa sille tilaisuuden.

Ihmisen korkeimpiin tarpeisiin kuuluu kehittyminen. Konflikteissa ja riitatilanteissa on tavallista, että ihminen keskittyy selviytymiseen, jolloin eteenpäin meneminen estyy. Jokaisella on voimavarat ja kyvyt edetä haluamaansa suuntaan, mutta joskus tuon suunnan ja voimavarojen löytymiseen tarvitaan tukea. Missioni on avoin vuorovaikutussuhde ihmisten välillä, joka antaa tilaa kehittymiseen ja henkilökohtaiselle hyvinvoinnille. Teen intohimoisesti työtä sen eteen. Restoratiivinen sovittelu ja ratkaisukeskeisyys valmennuksessa antavat mahdollisuuden tuolle missiolle toteutua. Lisää Leenasta.

Leena Koivu
TySo™ -sovittelija, valmentaja, ekonomi
040 760 5112
leena@tyso.fi

Hanna Vuorinen

Ihmisten kesken kaikki on mahdollista. Konfliktin syiksi mielletään usein käytännölliset ja tekniset ongelmat. Sovittelu tähtää vuorovaikutuksen parantamiseen, ja siksi keskitymme konfliktin todellisiin syihin; tarpeisiin, tunteisiin ja tulkintoihin. Kun osapuolten arvostus itseään ja toisia kohtaan kasvaa ja aito vuorovaikutus mahdollistuu sovitteluprosessin myötä, on harvoin enää tarvetta käydä läpi käytännön asioita sovittelijan ohjaamana. Ihmisten kesken kaikki on mahdollista.

Hanna Vuorinen
TySo™ -sovittelija, TtM
050 345 7027
hanna@tyso.fi

Johanna Agopov

Minulle sovittelu tarkoittaa toimivaa työkalua, jossa itse prosessi sekä sovittelijan ratkaisukeskeinen työskentelytapa auttavat osapuolia käsittelemään ja päästämään irti katkeruutta ja pahaa oloa aiheuttavasta konfliktista. Työnantajalle se tarjoaa toimivan työkalun ratkoa haastaviakin ristiriitoja työyhteisöissä. Sovittelulla saavutetaan usein kaivattua helpotusta ja ymmärrystä tilanteesta, joka motivoi ja opettaa rakentamaan parempaa yhteistyötä jatkossa. Minulle merkityksellisintä sovittelussa on, että osapuolet tulevat kuulluksi ja motivoituvat etsimään heidän näköistä ratkaisua tilanteen korjaamiseksi.

Johanna Agopov
TySo™ -sovittelija, valmentaja, TtM
045 260 1000
johanna@tyso.fi