Mistä on työyhteisösovittelija tehty?

Työyhteisösovittelija kohtaa työssään sekä vaikeita tilanteita että mielettömän palkitsevia hetkiä. Emme tee työtä siksi, että pitäisimme konfliktitilanteista. Olemme sovittelijoita, koska tiedämme, että sovittelulla voidaan ratkaista toivottamiltakin vaikuttavia sekä pitkään jatkuneita konfliktitilanteita. Sovittelulla voidaan auttaa ihmisiä taas viihtymään työssään ja työtovereidensa parissa, ja haluamme olla mukana mahdollistamassa tätä.

Työyhteisösovittelijaksi kuljetaan monia eri teitä

Työyhteisösovittelijoita tulee erilaisista koulutustaustoista ja työtehtävistä, ja työhön päädytään eri polkuja pitkin. Eri sovittelijat ovat käyneet erilaisia koulutuskokonaisuuksia ja hankkineet pätevyyttä erilaisten kokemuksien kautta. Koulutuksia järjestävät monet tahot ympäri Suomea, yksityisestä julkiseen.

Työyhteisösovittelija oppii koulutuksessa ratkaisukeskeisen työtavan. Opitaan sovittelun prosessi ja kuljettamaan ihmiset sen läpi. Kouluttautuneet työyhteisösovittelijat ymmärtävät ihmisten ajatus- ja käyttäytymismalleja ja hallitsevat sovinnon löytymiseen liittyvät mallit. Sovittelijan oppii myös jättämään omat ajatuksensa ja mielipiteensä prosessista pois ja pysymään puolueettomana ja luotettavana tahona koko sovittelun läpi.

Työyhteisösovittelija mahdollistaa, ei ratkaise

Tärkeintä sovittelijan työssä on olla sovinnon mahdollistaja, ei sen ratkaisija. Sovittelijan ei kuulu antaa valmiita ratkaisuja tai etsiä syyllisiä ja yhtä totuutta. Sen sijaan sovittelijan on osattava saada puheyhteys avattua ja luoda avoimen keskustelun ilmapiiri. Sovittelijan on osattava kysyä oikeat kysymykset oikeaan aikaan, jotta keskustelu etenee rakentavasti eteenpäin.

Sovittelijan tehtävä on siis parantaa vuorovaikutusta työyhteisössä, jolloin myös jatkossa pienet hiertymät voitaisiin puhua ajoissa läpi ennen kuin tilanne pahenee lamauttavaksi konfliktiksi. Sovittelija ohjaa ihmisiä keskittymään konfliktin todellisiin syihin: mitä tarpeista, tunteita ja tulkintoja tilanteeseen liittyy ja miksi ne ovat johtaneet konfliktin syntyyn? Työyhteisösovittelija rohkaisee sovittelun osapuolia tuomaan omat ajatuksensa julki ja tekemään oivalluksia itsestään ja omasta käytöksestään.

TySon sovittelijat noudattavat yhdessä mietittyjä arvoja

Työyhteisösovittelijat toimivat tietysti hieman eri tavoin taustoistaan ja persoonastaan riippuen. Sekä asiakasta varten että muistutuksena aina itsellemme, olemme halunneet määritellä toiminnallemme arvot: lupaamme aina työskennellä eettisesti, vastuullisesti ja kunnioittavasti. Olemme halunneet myös yhtenäistää tavan, jolla toimimme, ja siksi noudatamme kaikki tutkittua TySo™ prosessia. Prosessimme kunnioittaa restoratiivisuuden arvoja: osallisuus, vastuunotto, kunnioittava vuoropuhelu, tunteiden käsittely, yhteisöllisyys, ongelmien korjaaminen ja kaikki voittavat -ratkaisut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *