Miten sovitteluprosessi etenee?

TySon toteuttama sovitteluprosessi on selkeä, tutkittu ja suunnitelmallinen. Prosessia noudattamalla on löydetty vaikeisiinkin konflikteihin ratkaisut ja muutettu työyhteisön ilmapiiriä ja vuorovaikutusta pysyvästi paremmaksi. Miten sovitteluprosessi sitten käytännössä etenee ja miten yhteiseen ratkaisuun päädytään? Asiaa selventääksemme käymme tässä kirjoituksessa TySon sovitteluprosessin läpi askel askeleelta.

Sovitteluprosessi etenee suunnitelmallisesti

Kun työyhteisössä huomataan kytevän konflikti, aloitteen sovittelusta voi tehdä työnantaja, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai ristiriitatilanteen osapuoli. Sovitteluprosessi voi siis käynnistyä jonkun muunkin kuin konfliktin osapuolen aloitteesta, joten jos huomaat työyhteisössäsi ristiriitatilanteen, kannattaa asiaan puuttua ajoissa. Päätös sovittelijan käytöstä tehdään yrityksen sisällä.

Kun sovittelijaan on otettu yhteys, sovitaan sovittelijan kanssa alkutapaaminen, jossa kartoitetaan tilanne. Päätetään käytännön asioista ja ketkä ovat sovitteluprosessissa mukana. Tämän jälkeen sovittelija informoi työyhteisöä sovitteluprosessin kulusta ja menetelmästä.

Varsinainen sovittelu aloitetaan ensin yksilötapaamisilla. Sovittelija tapaa kahden kesken konfliktin osapuolet luottamuksellisessa keskustelussa. Yksilötapaamisia seuraa yhteistapaaminen, jossa konfliktin osapuolet kohtaavat. Jokainen saa vuorollaan tuoda omat näkemyksenä esiin avoimen keskustelun ja kuuntelun ilmapiirissä. Sovittelijan ohjaamana etsitään konfliktiin yhteistä ratkaisua. Sovittelija ei siis anna valmista ratkaisua, vaan mahdollistaa sovinnon syntymisen osapuolien välille.

Kun ratkaisu on löydetty, siitä tehdään kirjallinen sopimus, joka allekirjoitetaan. Sovitteluprosessi ei kuitenkaan pääty tähän, vaan seurantajaksolla tuetaan työyhteisöä sovinnon ylläpitämisessä ja sopimuksen noudattamisessa. Erilaiset tukitoimet uuden toimintatavan ja ilmapiirin ylläpitämiseksi kannattaa aloittaa sovittelun jälkeen, kun prosessin opit ovat vielä tuoreena muistissa ja työyhteisö on motivoitunut panostamaan asiaan.

Sovitteluprosessimme arvoja kunnioitetaan ja toteutetaan prosessin alusta loppuun asti. Työyhteisösovittelumme arvot ovat osallisuus, vastuunotto, kunnioittava vuoropuhelu, tunteiden käsittely, yhteisöllisyys, ongelmien korjaaminen ja win-win -ratkaisut.

Sovittelu on oppimisprosessi

Sovitteluprosessi on mahdollisuus oppia muiden ajatuksista ja löytää uusia tapoja toimia työyhteisössä. Sovittelija ei tuo valmiita ratkaisuja pöytään, vaan ohjaa konfliktin osapuolet keskustelemaan ja kuuntelemaan avoimesti ja löytämään yhteinen ratkaisu. Samalla konfliktin osapuolet kehittävät omia vuorovaikutustaitojaan ja sen sijaan, että olisivat vastaikkain, he toimivat tiiminä ratkaisun etsimisessä.

Haluatko kuulla TySon sovitteluprosessista lisää? Ota yhteyttä – kerromme mielellämme, miten sovittelu voi auttaa teidän työyhteisöänne!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *