Miten töissä voi kohdella toista silloinkin, kun hänen käyttäytymisensä ottaa päähän?

Konfliktin henki

Meillä ihmisillä on tapana suuttuessa, loukkaantuessa ja pettymyksessä syyllistää toista ihmistä tapahtuneesta. Itse koemme olevamme syyttömiä uhreja tai oikeassa olevia viattomia tai sitten vain marttyyreja, koska toinen ei ymmärrä tarkoitustamme. Joskus taas otamme kaikki syyt omalle kontolle näkemättä toisen vaikutusta. Käymme mielessämme jonkinlaista oikeutta siitä, kuka on syyllinen ja ketä tai keitä pitää rangaista.

Sovittelun henki

Silloin kun konfliktiin lähdetään hakemaan ratkaisua työyhteisösovittelulla, ei etsitä syyllisiä vaan haetaan ja tutkitaan syitä tapahtuneeseen. Silloin ei jaeta rangaistuksia, vaan laajennetaan ymmärrystä kuuntelemalla ihmisten eri näkökulmia siitä, mikä on ongelma ja miten sen voisi ratkaista. Konfliktiin osallistuneilla on hyviä ratkaisumalleja olemassa mielessään ja jokaisella on tarpeita suhteessa muihin työyhteisössä. Näiden tarpeiden tutkiminen ja kuunteleminen auttaa ymmärtämään toista paremmin.

Miten sovittelun henkeä voi toteuttaa?

Lähtökohtana työyhteisösovitteluun liittyvissä dialogeissa on se, että jokaisella on oikeus säilyttää arvokkuutensa. Jokaisella on kerrottavanaan yhtä arvokas näkökulma, vaikka se eroaisi enemmistön näkökulmasta. Erilaisuudessa on lisää vahvuutta ja luovuutta työyhteisöön. Se on aina arvokasta.

Kun työyhteisössä tehdään työtä samojen suurten tavoitteiden eteen, päästään niihin paremmin kun toimitaan toisia auttaen, tukien ja yleensäkin solidaarisesti. Vaikka näin toimitaan, jokaisella on vastuu omasta toiminnasta. Nämä periaatteet muistaen löytyy enemmän yhteistä motivaatiota etenemiseen.

Epäoikeudenmukaisuus saa aikaan riitaa ja omien oikeuksien puolustamista. Siksi sovittelussa oikeudenmukaisuuden tuntu on tärkeää. Siitä on yhdessä hyvä keskustella, koska oikeudenmukaisuudesta voi myös olla erilaisia näkökulmia. Kuitenkin reiluus työkaveria kohtaan on koskettavaa ja saa aikaan oikeudenmukaisuutta. Mielenkiintoista voi olla huomio, että tasa-arvoisuus ei kaikissa tilanteissa toteutakaan oikeudenmukaisuutta.

On tärkeää erottaa omanlainen näkökulma ja totuuden muuttaminen. Valehtelua ei kukaan siedä, eikä luottamus kestä sitä. Luottamuksen rakentamiseen totuudellisuus on tärkeää. Siihen pyritään ja sitä haetaan niin, että rajoittuneet näkökulmat, jotka ovat henkilökohtaisia, avautuvat yhteiseksi totuudelliseksi laajemmaksi näkökulmaksi.

Työyhteisösovittelun anti

Sovittelu on restoratiivista, rikkoutuneen yhteyden korjaavaa toimintaa yhdessä kohdaten. Se saadaan onnistumaan toteuttamalla sovittelun henkeä. Aina kun ihmiset kohtaavat, syntyy ristiriitoja, erilaisia näkemyksiä, pettymyksiä ja väärinymmärryksiä. Kun me kaikki eri työyhteisöissä osaisimme joka tilanteessa toimia sovittelun hengen mukaan, ei erillistä sovittelua tarvittaisikaan.

Kun on ollut mukana sovittelussa, saa tulevien ristiriitojen käsittelyyn sovitteluhenkisen opin.

Sovitteluhengellä,

Leena Koivu

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *