Ratkaisukeskeinen
lyhytterapia TySo Solo

TySo-työyhteisösovitteluprosessissa keskitymme korjaamaan ryhmän vuorovaikutussuhteita. Onnistuneissakin TySo-prosesseissa, sovitteluun osallistuneille ihmisille saattaa yksilötasolla jäädä itseä vaivaavia asioita käsittelemättä. Sovittelija ei sovittelun eettisiä periaatteita (mm. luottamuksellisuus, puolueettomuus) noudattaessa voi keskittyä yksittäisten henkilöiden tarpeiden korjaamiseen. Usein konfliktitilanteisiin ajautuneilla työyhteisön jäsenillä on myös omia ongelmia, jotka vaikuttavat työyhteisöön. TySo-prosessissa ole mahdollisuutta keskittyä ainoastaan yksittäisen ihmisen kokemukseen, siksi näitä selvittämättömiä omia ongelmia on hyvä päästä käsittelemään työyhteisösovittelun aikana tai jälkeen yksilötasolla.

Saamamme palautteen perusteella ihmiset kokivat TySo Solo -lyhytterapiaterapiatapaamiset mielekkäinä ja niistä oli heille paljon hyötyä. Tapaamiset auttoivat selkiyttämään jälkeenpäin omaa osuuttaan työyhteisösovittelussa. Tapaamiset auttoivat saattamaan loppuun työyhteisösovittelun myös yksilötasolla.

Palautteet vahvistavat, että lyhytterapiakäyntejä kannattaa tarjota työyhteisösovitteluun osallistuneille työyhteisön jäsenille. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on toimiva jatko- ja tukitoimi työyhteisösovittelulle.

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen prosessin, jossa voimme tukea työyhteisön kokonaisvaltaista eheytymistä.

TySo Solo -prosessista vastaa kokenut ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Elina Jäämaa, jonka ratkaisukeskeinen lähestymistapa tukee käynnissä olevaa TySo-työyhteisösovittelua.

Ajanvaraus