Whistleblower-ilmoituskanava nielee anonyymeja häirintäilmoituksia

Posted on Yleinen

Joulukuun 17. päivä alkaen niin kutsuttu Whistleblower-direktiivi (EU) 2019/1937 edellyttää, että kaikkien 50 henkeä tai enemmän työllistävien organisaatioiden tulee järjestää whistleblowing-ilmoituskanava, jonne voi ilmoittaa nimettömästi epäilyksensä Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta. Useilla etenkin kansainvälisillä suuryrityksillä whistleblower -kanava on jo käytössä. Jo nyt on käynyt ilmi, että direktiivin edellyttämää ilmoituskanavaa käytetään myös häirintäilmoitusten tekemiseen, vaikka ilmoituskanavaa ei […]

Read more >