Muuttuva työelämä muuttaa myös vuorovaikutussuhteita

Kun työelämä muuttuu, toimivista vuorovaikutussuhteista tulee entistä tärkeämpiä. Muutos edellyttää panostusta työyhteisön viestinnän toimivuuteen sekä työnantajan että työntekijän puolelta. Jotta organisaatiot ja työntekijät toimivat onnistuneesti muutoksessa, on ymmärrettävästi viestivä työyhteisö tärkeässä asemassa.

Monipuolisempi työelämä ja jatkuvaa oppimista

Työelämän muutos ei tarkoita sitä, että vanha tapa korvattaisiin yhdellä uudella. Työn tekeminen saa uusia tapoja digitalisaation myötä, työroolien rajat hälventyvät ja tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista. Digitalisaation lisäksi muutosta ajaa esimerkiksi globalisaatio, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen. Moni tulee kouluttautumaan jatkuvasti, vaihtamaan useasti rooliaan ja tekemään erilaisia töitä limittäin ja lomittain – työelämäkin on siis jatkuvaa oppimista.

Työelämän muutos haastaa työyhteisöt ja yksilöt kehittymään

Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat menestymisen edellytys muuttuvassa työympäristössä. Dialogisuus; kysyminen, kuunteleminen ja kyky läsnäoloon ovat niitä avaintaitoja, joiden avulla saadaan aikaan jatkuvaa oppimista, kehittämistä ja kehittymistä. Dialogisuus tukee myös työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ehkäisee ongelmatilanteiden syntymistä, jolloin työyhteisö pysyy tehokkaana ja toimivana läpi muutosten. Omien ajattelumallien ja tapojen tarkastelu yksilö- ja yhteisötasolla on toinen oppivan organisaation elinehto.

Milloin on sopiva kohta ottaa puheeksi ristiriita?

Erityisesti muutostilanteissa tarvitaan vahvaa ja selkeää johtamista. Työelämän muutos voi olla monelle stressaavaa, jolloin esimiehen ja oman työyhteisön tuki on tärkeää. Muutostilanteet ja uusiin toimintatapoihin sopeutuminen altistavat työyhteisöjä konflikteille, mikä vaatii esimiehiltä aikaista puuttumista tilanteisiin ja asioiden reilua selvittämistä. Työhyvinvoinnin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi on esimiesten tehtävä aktiivisesti töitä.

Työelämän muutos voi olla ajoittain kuluttavaa. Lisästressin välttämiseksi ja lievittämiseksi on tärkeää, että työyhteisö toimii tiiviisti yhdessä ja ristiriidat otetaan puheeksi silloin kun ne ovat pieniä. Konfliktien ratkaisussa ei kuitenkaan aina onnistuta itse, ja silloin ulkopuolinen, neutraali työyhteisösovittelija voi auttaa. Sovittelujen lisäksi me TySolla tarjoamme myös esimiehille koulutusta konfliktien ratkaisuun ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *