Työnohjausta työyhteisösovittelijoille

Sovittelun käyttö työyhteisökonflikteissa on yleistynyt viime vuosien aikana ja yleistyy edelleen. Työyhteisösovittelijoita koulutetaan ja tietoisuus sovittelusta työelämäkonfliktien hallinnassa lisääntyy ja syvenee. Hyvä niin, sillä parhaiten konfliktit ratkaistaan siellä, missä ne ovat kehkeytyneet ja niin, että osapuolet itse käyvät dialogiin koulutetun työyhteisösovittelijan avulla.

Työyhteisösovittelijan työ on haastavaa

Työyhteisösovittelu on erittäin vaativaa ohjaustyötä: läsnäoloa, dialogiin asettumista, ihmisten auttamista, kohtaamista, kuuntelemista, harkittuja ohjaustekoja ja paljon muuta. Sovittelijan hyvinvointi ja yhteys itseensä, omiin tunteisiin ja tarpeisiin on edellytys sovittelussa onnistumiseksi ja jo eettisestäkin näkökulmasta välttämätöntä. Itse olen kokenut erittäin tärkeänä ja hyödyllisenä, että olen voinut reflektoida työyhteisösovittelumenetelmän tuntevan työnohjaajan tai sovittelijakollegan kanssa casea tai muuta sovitteluun liittyvää teemaa luottamuksellisesti.

TySosta saa tukea tähän työhön

Meiltä TySossa on tiedusteltu työyhteisösovittelun työnohjausta ja nyt vastaamme tähän tarpeeseen. Tarjoamme taustatyönohjausta yksilö- ja ryhmämuotoisena työyhteisösovittelijoille.

Miten se tapahtuu

Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työyhteisösovittelijan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus on luottamuksellista ja osallistujalla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kertoo asioista. Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Ensimmäiset kaksi ryhmää aloittavat tapaamiset maalis- ja huhtikuussa. Niissä sovitaan ryhmien jatkotapaamiset, joita on syksyllä 2020 neljä kertaa. Ryhmätyönohjaukset ovat 1,5 tuntia kerrallaan noin neljän viikon välein. Ryhmän koko on 3–6 henkilöä.

Jos haluat ohjausta henkilökohtaisesti, se on myös mahdollista. Tapaamisten ajat ja paikka sovitaan ohjattavan kanssa.

Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että otat yhteyttä Ullaan, joka Tysossa vetää nämä ohjaukset. Soita 040 729 5273 tai meilaa ulla@tyso.fi

Onnistutaan yhdessä vielä paremmin tässä haastavassa, mutta niin antoisassa työssä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *