Työpaikkakiusaaminen – mitä se on ja miten siihen tulee reagoida?

Työpaikkakiusaaminen

Työterveyslaitoksen mukaan yli 100 000 suomalaista palkansaajaa kokee päivittäin kiusaamista työpaikoillaan. Mutta mitä työpaikkakiusaaminen käytännössä tarkoittaa ja miten siihen tulee puuttua?

Työpaikkakiusaamisesta syntyy koko työyhteisön ongelma

Kiusaamiselta voi tuntua toiminta, joka ylittää joko omat toiminnan rajat tai sosiaalisesti hyväksytyt toiminnan rajat. Sitä voi olla henkinen väkivalta, kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen kohtelu (huutaminen, pelottelu, ei-mukaan ottaminen jne.). Kiusaamista voidaan toteuttaa ilmein, elein, sanoin ja teoin; pidetään kohdehenkilölle mykkäkoulua, lauotaan tälle ivallisia kommentteja, eristetään, mustamaalataan, piikitellään ja nöyryytetään sekä uhkaillaan.

Toiminta alkaa tuntua kiusaamiselta silloin, kun tällainen kohtelu on toistuvaa ja se jatkuu pitkään. Kiusaajia voi olla yksi tai useampi, ja kyseessä voi olla työkaveri, esimies tai alainen.

Vaikka kiusaamiseen liittyisi vain kaksi ihmistä, syntyy siitä helposti koko työyhteisön ongelma. Hyvin harvoin kiusaaja kokee olevansa kiusaaja. Molemmilla osapuolilla on tarve hakea tukea omalle toiminnalleen ja omille tuntemuksilleen. Kiusaaminen laajenee työyhteisössä kun molemmat saavat tukijoukkoja ja puolustajia sekä toisen puolen vastustajia.

Yhteiset pelisäännöt luovat turvallisuutta

Jotta työpaikkakiusaaminen pystytään nostamaan esiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tulisi työpaikalla olla olemassa toimintaohjeet siihen, miten työpaikkakiusaamiseen puututaan. Ohjeessa voi esimerkiksi käsitellä sitä, miten tulee toimia, jos kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi sekä kenen puoleen ongelmatilanteissa voi kääntyä. Samoin niissä on hyvä olla kuvattuna, miten puuttumisen jälkeen toimitaan.

Toimintaohjeiden tulee myös olla kaikkien tiedossa ja onkin hyvä varmistaa, etteivät ne unohdu. Uudet työntekijät voivat saada ohjeet perehdytyksessä ja vanhoja voidaan muistuttaa niistä sopivissa tilanteissa.

Kun työpaikalla viestitään hyvän yhteishengen tavoitteesta ja kiusaamisen ennaltaehkäisystä, on havaittuun kiusaamiseen helpompi puuttua.

Laki velvoittaa työnantajaa puuttumaan havaittuun kiusaamiseen

Jos koet olevasi työpaikkakiusaamisen kohteena, pyydä mahdollisimman nopeasti apua ensisijaisesti esimieheltäsi. Jos koet esimiehen olevan kiusaajan, käänny työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen puoleen tai pyydä apua työterveyshuollolta. He voivat auttaa viemään asiaa ohjeiden mukaiseen prosessiin.

Jos havaitset kiusaamista ympäristössäsi, puhu siitä työyhteisössäsi tai esimiehellesi. Ellei työnantaja saa tietoonsa mahdollista työpaikkakiusaamista, ei siihen voi puuttuakaan.

Lain mukaan työnantajan on puututtava kiusaamiseen mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun hän on saanut tiedon tapauksesta. Tyypillisesti työpaikkakiusaamiseen puuttuminen on lähiesimiehen tehtävä.

Jos kiusaamista esiintyy, on hyvä tutkia myös työyhteisön tai koko työpaikan toimintakulttuuria. Erilaisuuden hyväksyvä ja toisia kannustava ilmapiiri vie koko työyhteisöä parempiin tuloksiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *