Haluamme tukea ja palvella kaikkia työyhteisösovittelijoita tärkeässä ja vaativassa sovittelutyössä. Toimitusjohtajamme Harri Väisänen on kouluttanut työyhteisösovittelijoita Psykoterapiainstituutissa vuodesta 2015. Johtaja Ulla Sara-aho on pitkän linjan sovittelija ja työnohjaaja. Hän on kehittänyt TySo-toto-työnohjauksen vastaamaan työyhteisösovittelijoiden ammatillisen tuen ja ohjauksen tarpeeseen. Toivomme, että voimme esimerkillämme inspiroida toteuttamaan laadukasta ja eettistä työyhteisösovittelua. Tavoitteenamme on koota nettisivuillemme työyhteisösovittelijoita palvelevaa materiaalia, koulutuksia, tutkimuksia, kirjallisuusvinkkejä, tapahtumalinkkejä, mitä ikinä keksimmekään. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä!

Työnohjaus TySo-toto

Yksilötyönohjaus työyhteisösovittelijoille

Kenelle: työyhteisösovittelijoille yksilötyönohjaus

Mitä: lähtee sovittelijan tarpeesta, tapausten reflektointia luottamuksellisesti, sovittelun herättämien tuntemusten läpikäyntiä ja yhdessä ihmettelyä, omasta toiminnasta oppimista

Miten: tiiviisti ohjattavan oman sovitteluprosessin aikana, ensisijaisesti kasvotusten, mutta mahdollista myös puhelimitse tai videoneuvottelutekniikkaa hyödyntäen, joustavasti ohjattavan tarpeen mukaan, oivalluttavin kysymyksin edeten

Mitä vielä: Tukea ja varmuutta sovittelijuuteen, keventää sovittelijan omaa tunnekuormaa, vahvistaa yhteyttä omiin tunteisiin. Ota yhteyttä Ullaan: Ulla@tyso.fi

Ryhmätyönohjaus työyhteisösovittelijoille

Kenelle: sovittelijaryhmille vertaistyönohjausta

Mitä: Ryhmämuotoinen työyhteisösovittelijoiden työnohjaus, jossa käsitellään sovitteluissa esiin nousevia ilmiöitä sovittelijoiden tarpeista käsin. Työskentely on luottamuksellista.

Miten: Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa 90 min kerrallaan, neljä kertaa. Ryhmään otetaan 3-6 osallistujaa. Avoin ryhmä kokoontuu kertaluonteisesti ja suljettuun ryhmään sitoudutaan neljäksi kerraksi.  Työyhteisösovittelun työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista, jossa ohjaaja auttaa kysymyksillään jäsentämään sovitteluissa esiin nousevia tilanteita ja käyttämään niissä mahdollisimman sopivia etenemistapoja.

Mitä vielä: Oma rooli työyhteisösovittelijana kirkastuu ja sovittelijan ammattitaito syvenee. Kevään ryhmät aloittavat 11.3. klo 9.30 – 11.00 ja 23.4. klo 14.00 – 15.30. Ilmoittaudu Ullalle: Ulla@tyso.fi

Koulutukset ja valmennukset

Työyhteisösovittelun juridiikkaa

Kenelle: Työyhteisösovittelijoille

Mitä: Koulutus avaa työyhteisösovittelun käyttöön liittyviä juridisia kysymyksiä ja lisää ymmärrystä työyhteisösovittelun käytön soveltuvuudesta työelämän ristiriitojen ratkaisemiseen. Koulutus jäsentää käsitystä työyhteisösovittelun osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä luo työyhteisösovittelun käytölle vankan juridisen selkänojan.

Miten: Energisesti edeten, esimerkein, sovittelun ja juridiikan osaamista yhdistäen, keskustellen

Mitä vielä: Juridiikan rinnalla eettistä pohdintaa

Kouluttaja: työoikeusjuristi OTM, työyhteisösovittelija, ratkaisukeskeinen valmentaja